Ansökningsperioden till Frankrikes Eurovision-uttagning 2021 är öppen (till september)

NATIONELLA UTTAGNINGAR. Efter ett år med internval kommer France Télévision att återgå till att hålla i en publik uttagning för att utse Frankrikes nästa artist och bidrag till Eurovision Song Contest. Fram till den 30:e september tar man emot ansökningar från intresserade artister. Vi berättar mer om hur processen går till!

 

Vad har hänt?

Det började med att Frankrikes artistval till Eurovision 2020, Tom Leeb, bekräftade att han inte är aktuell att åter representera Frankrike i Eurovision 2021. Anledningen till detta beror främst på att han har ett fullbokat schema under vintern och våren 2021. När det beskedet hade lämnats dröjde det inte länge förrän den franska delegationschefen Alexandra Redde-Amiel bekräftade att Frankrike kommer att hålla någon form av publik uttagning för att hitta sin nästa Eurovision-representant. Detta meddelades strax efter midsommar men då i en rätt så kryptisk form.

Först den 29:e juni öppnades ett ansökningsformulär för intresserade låtskrivare och artister som kommer att vara öppet till och med den 30:e september. Sista datumet kan dock i mån förlängas, men det är inte sagt om det blir så än. Detta ansökningsformulär går att hitta här.

OBS! Det framgår inte av regelverket om icke-franska låtskrivare också får skicka in låtar samt om det finns någon begränsning gällande hur många låtar som får skickas in.

 

Regler och upplägg

Regelverket som släppts i samband med ansökningsprocessen säger att France Télévision kommer att genomföra en publik uttagning som syftar till att utse landets representant till Eurovision 2021 i Rotterdam. Exakt omfång av tävlingen meddelas inte i dagsläget, däremot ser en sammanfattning av regelverket ut som följer:

 

För att få tävla som artist krävs…

– att man är minst 16 år gammal (senast 1:a januari 2021). Det vill säga att personer som föddes före 1 januari 2005 äger rätten att delta som artister i tävlingen. Om du är minderårig krävs alltid målsmans tillstånd.

– att man har tillstånd att vistas i Frankrike så länge som uttagningen pågår och att man inte har andra kontrakt som exempelvis skivkontrakt med tredjepartsbolag som förhindrar ett eventuellt deltagande vid Eurovision 2021.

– att man har ett tomt belastningsregister, dvs. inte är dömd för något brott.

– att man är minst en (1) och som mest 6 personer på scenen, räknat per framträdande.

 

De krav som finns på låtarna är…

– att varje låt ska vara ett nyskrivet originalverk som aldrig tidigare offentliggjorts på någon publik plattform, och absolut inte före den 1:a september 2020.

– att låttexten inte innehåller ord och/eller tolkningar som strider mot lagar och förordningar. Saker som listas på den förbjudna listan är politiska och kommersiella budskap, svordomar samt stötande och oacceptabelt språkbruk.

– att låten ska framföras på huvudsakligen franska. Det tillåts även att sjunga på regionala språk som talas i Frankrike och/eller dess territorier, däremot framgår det inte om engelska tillåts och i så fall i vilken mängd.

 

De krav som produktionen ställer på låtskrivarna är…

– att låtskrivarna är registrerade (eller registrerar sig) hos SACEM eller annan likvärdig upphovsrättsförening.

– att låtskrivarna äger alla rättigheter till sitt eget tävlingsbidrag.

– att låtskrivarna inte är anställda vid eller uppdragsgivare till France Télévision. I detta krav ingår även ens närmaste anhöriga.

– att låtskrivarna måste ge sitt samtycke till att ens eventuellt utvalda tävlingslåt får tävla i uttagningen. Om låten dessutom vinner uttagningen måste låtskrivarna också godkänna att låten får framföras i Eurovision 2021.

 

Kom ihåg…

– att ingen ersättning utgår för deltagande i tävlingen, i alla fall inget från France Télévisions håll.

– att France Télévision äger rättigheterna till regelverket, vilket innebär att rätten att justera och göra tillägg, samt även diskvalificera alla som bryter mot det.

 


 

Kommentera