EBU presenterar ett helt nytt röstningssystem i Eurovision Song Contest

EUROVISION 2016. EBU har återigen sett över röstningssystemet i Eurovision Song Contest och nu beslutat att göra om det. Man behåller både jury- och tittarröstningen men istället för att varje lands resultat kombineras så kommer de nu att adderas. I korthet blir det så att juryerna delar ut sina poäng och tittarna sina poäng, vilket innebär att dubbelt så mycket poäng delas ut.

 

Varför förändringen genomförs

Denna förändring har nu officiellt klubbats igenom av EBU:s referensgrupp efter att förslaget gått igenom olika remissinstanser. Förslaget har kommit efter att omröstningen i finalen varit det moment i programmen som är mest utdraget och som värdbolaget inte kan kontrollera. Ifjol tog omröstningen mer än en timme att genomföra och i flera fall, som år 2009 och 2012, var det klart väldigt länge före omröstningens slut vem som skulle vinna. Förändringen görs därför för att spänningen i programmet ska vara maximal från början till slut.

 

Så här går det till

Röstningen delas som tidigare upp i två delar: nationell juryröstning respektive tittarröstning. Juryn består som tidigare av fem personer som är medborgare i det land de röstar för och rankar låtarna och får därefter ut en topplista på 10 bidrag. Dessa bidrag får juryns poäng på skalan 1-8, 10 och 12 poäng. Juryn röstar kvällen före respektive direktsändning. I direktsändningarna röstar sedan tittarna i varje röstningsberättigat land och ger 1-8, 10 och 12 poäng till sina favoritbidrag. Därefter adderas juryns och tittarnas poäng samman men utan att genomgå 50:50-röstningen som det tidigare har varit.

I semifinalerna går de 10 länderna med högst totalpoäng efter adderingen vidare till finalen.

I finalen kommer först juryns röster redovisas enligt den mall det har varit tidigare. Alltså att en poängpresentatör från varje land hälsar välkommen och läser upp poängen som landets jury gett. Efter detta kommer tittarnas poäng till varje land läggas till juryns poäng. Men istället för att samma procedur ska ske igen så blir det programledarna som läser upp klumpsumman för respektive land. De kommer börja med landet som fått lägst totalpoäng och sedan arbeta sig uppåt.

Genom att göra på detta sätt kommer resultatet på riktigt att avgöras när tittarnas högsta poäng delats ut istället för att vinnarlandet eventuellt redan har sin seger i famn efter 20 minuters röstning.

 

Filmen nedanför förklarar med noggrant hur röstningen går till:

 

Poängpresentatörernas roll förändras också

En ytterligare nyhet är att poängpresentatörernas roll i finalen förändras. Tidigare har dessa personer fått läsa upp landets alla poäng, men sedan år 2006 har poäng 1-7 dykt upp på poängtavlan och poängpresentatören har därför bara delat ut landets 8:a, 10:a och 12:a. Nu begränsas denna roll ytterligare då poängpresentatörerna enbart delar ut 12-poängaren.

Varje poängpresentatör kommer också få tillgång till en coach inför tävlingen för att styra upp vad som ska sägas under den tid de ska verka i bild. Denna gång vill EBU undvika att samma typ av repliker återkommer som de klassiska ”what a wonderful dress” och ”thank you for a wounderful show” eller annat spexande som ofta hör till rollen.

 


 

Kommentera