Litauen väljer genom ’Pabandom iš naujo!’ till ESC 2023

NATIONELLA UTTAGNINGAR. Litauiska TV-bolaget LRT har bekräftat ytterligare en säsong med uttagningen Pabandom iš naujo! som nationell uttagning till Eurovision Song Contest. 2023 års version beräknas däremot bli en något kortare variant.

Samtidigt som uttagningen bekräftades öppnade också möjligheten att skicka in tävlingsbidrag, vilken är igång till och med den 12:e december. All information om vad som ska skickas med finns i tävlingsreglerna, däremot ska allting sedan mejlas till följande adress: eurovizija@lrt.lt

 

Upplägget

Enligt den information som LRT har släppt beräknas uttagningen den här gången bestå av maximalt fem program, men det är också beroende på hur många bidrag som tas ut i tävlan. Man beräknar i alla fall att ha med två heats följt av två semifinaler innan själva finalavgörandet. Det finns ännu inga officiellt presenterade tävlingsdatum mer än att det första programmet är planerat att sändas i början av januari månad. I övrigt är det sagt att man återigen ska använda sig av modellen med 50 procent tittarröstning och 50 procent juryröstning i alla program.

Antagningen pågår som tidigare nämnt till den 12:e december och runt den 20:e samma månad beräknas startfältet bli klart.

 

Tävlingsregler

Nedan är en sammanfattning av tävlingsreglerna som har släppts.

 

Tävlingsbidrag

– Endast nyskrivna originalverk som aldrig tidigare offentliggjorts på någon publik plattform får medverka i Litauens uttagning.

– Varje tävlingsbidrag ska kunna framföras på maximalt 3 minuter.

– Det är LRT som avgör vilken artist som kommer att framföra vilket bidrag i tävlingen. Artister får föreslå låtar och om en artist har s.k. ensamrätt på ett visst bidrag kommer denne att få framföra det bidraget i tävlingen (om låten tas ut i tävlan). Man måste dock ha låtskrivarnas godkännande för att få använda en låt som inte är ens egen.

– Om en artist hoppar av tävlingen kan en annan artist ta över låten, dock med godkännande av låtskrivarna.

 

Låtskrivare

– Vem som helst, litauisk medborgare som icke-litauisk medborgare, har rätt att skicka in tävlingsbidrag till uttagningen.

– Tävlingsbidrag som skickas till Litauens uttagning får inte skickas vidare till andra länders uttagningar.

– Ett tävlingsbidrag som har valts ut i tävlan kan dras tillbaka utan ekonomiska konsekvenser till och med 31 december 2022.

 

Artist

– För att få tävla som artist i tävlingen måste man inneha litauiskt medborgarskap.

– Soloartister som grupper är välkomna att skicka in eget material.

– Varje tävlande måste vara 16 år eller äldre för att få tävla.

– Respektive scenframträdande får bestå av som mest 6 personer. I detta ingår huvudsångaren/na samt ev. bandmedlemmar, live-körsångare och dansare.

– Alla sånginsatser ska göras live-on-stage till förinspelad musik. Viss förinspelad körsång får förekomma på den förinspelade musiken, dock inte när det gäller att ’backa upp huvudsånginsatsen’ genom förstärkt körsång.

– Om man väljs ut som tävlande artist behöver man kunna avsätta tid i kalendern för att kunna medverka vid ett visst antal givna repetitionstillfällen samt inspelningar/direktsändningar. Om man inte kan närvara kräver LRT intyg om detta, i annat fall riskerar artisten att diskvalificeras.

 

Övrigt

– Bidrag som tas ut i tävlan kommer att användas i programmet och därför kommer låtskrivarna behöva godkänna att LRT ges rätt att använda detta material.

– LRT ger ett visst ekonomiskt stöd till varje deltagare i tävlingen, vilket är pengar som uteslutande ska användas till låtens produktion och scenframträdandet. Alla deltagare får samma grundbelopp.

– Vinnaren i finalen av Pabandom iš naujo! kommer att representera Litauen i Eurovision 2023. Om vinnaren däremot vägrar att göra detta har LRT rätt att dela ut böter samt ytterligare kostnader som LRT har gällande tävlan i Storbritannien i maj månad.

– LRT äger rätten till regelverket och har därmed rätt att diskvalificera alla som bryter mot det. De kan också justera reglerna hur mycket de vill och när de vill.

 


 

Kommentera