Därför får inte Ukraina arrangera ESC 2023

EUROVISION 2023. I samband med att EBU fredagen den 17:e juni gick ut med nyheten att Ukraina inte längre tilldelas värdskapet för Eurovision 2023 kom en del kritik, inte minst från Ukraina själva, om beslutet. Därför har de nu valt att gå ut med en förklaring.

 

Säkerhetsaspekten i fokus

Inledningsvis beklagar EBU att de har varit tvungna att fatta beslutet om att inte låta Ukraina vara värdnation trots landets seger i 2022 års final. Men det handlar inte bara om en sak varför det ukrainska TV-bolaget UA:PBC inte längre får rätten att stå bakom arrangemanget i Ukraina utan om flera saker.

För det första handlar det om säkerhetsaspekten. Sedan februari 2022 pågår det ett krig i Ukraina efter att Ryssland invaderade landet och kriget är för närvarande (juni 2022) fortsatt pågående och ser heller inte ut att kunna avslutas inom närtid. I och med att det därmed är ett säkerhetspolitiskt instabilt läge går det inte att motivera att närmare 40-50 000 personer skulle kunna garanteras säkerheten under Eurovision-perioden våren 2023. Det gäller både de som arbetar med produktionen på plats men även de som reser till värdlandet för att uppleva festen på plats.

EBU har tillsammans med tredje part utrett om det är möjligt att arrangera Eurovision i närheten av gränsen till ett annat land där kriget inte pågår. De har kommit fram till att så inte är möjligt då de alternativ som finns inte uppfyller de krav som ställs. EBU har även noterat att inga större internationella konserter är planerade att hållas i Ukraina under 2023.

 

Summa summarum

Med allt detta sammantaget ser EBU det omöjligt att kunna arrangera Eurovision Song Contest 2023 i Ukraina. Sedan den 17:e juni har EBU inlett samtal med BBC i Storbritannien, som kom på andra plats i Eurovision 2022, om de är intresserade att ta hand om evenemanget. Än så länge har inga officiella beslut dykt upp i den frågan.

 


 

Kommentera