Inga synliga förändringar i Melodifestivalen 2022 – än

MELODIFESTIVALEN 2022. Skriv ned 27:e augusti och 17:e september i kalendern – för det är mellan dessa dagar som antagningen till Melodifestivalen 2022 kommer att pågå! Inför antagningen har SVT nu offentliggjort regelverket för 2022 års Melodifestival!

 

Några förutsättningar för 2022 års tävling


Som det ser ut just nu kommer Melodifestivalen fortsätta att innehålla deltävlingsprogram inför den avgörande finalen. I det regelverk som nu har släppts framgår inga direkta större justeringar utan det mesta ser ut att vara sig likt från det vi känner igen från förr – vilket såklart kan komma att justeras senare i år eller i början av nästa år. Den enda förändring vi hittills känner till är att SVT inte längre avser att ge en av riksfinalisterna i årets P4 Nästa-final en plats i nästa års Melodifestival. Det innebär således att ingen artist tillsätts som extern joker, åtminstone inte från P4 Nästa. Däremot utesluts ingen från att tävla i Melodifestivalen även om alla måste gå den vanliga vägen.

 

28 bidrag ska väljas ut

Reglerna som släppts talar därför om att SVT planerar att välja ut 28 bidrag till 2022 års startfält. Efter antagningen har stängts får en urvalsjury i uppdrag att lyssna igenom och utse en hälft om 14 bidrag innan SVT:s Melodifestivalredaktion själva går vidare och utser ytterligare 14 bidrag. SVT kan välja från dels juryns ratade hög samt från specialinbjudningar. Tanken är att startfältet presenteras i slutet av det här året, vilket förmodligen blir någon gång i november/december. Exakt datum saknas.

 

Ny tävlingsledning 2022

Från och med 2022 är det tävlingsproducenten Karin Gunnarsson och hennes team som har tagit över ansvaret för Melodifestivalen. Tidigare producenten Christer Björkman gjorde som många säkert känner till sin sista medverkan ifjol (2021) och är numera istället engagerad i den amerikanska Eurovision-versionen som preliminärt ska sändas nästa år. I vilket fall som helst är det nu som det nya teamet ska forma ny-nya Melodifestivalen vilket vi alla ser fram emot!

 

Turné eller inte turné 2022?

På grund av den fortsatta coronapandemin är det i skrivande stund oklart om Melodifestivalen 2022 kommer att kunna ge sig ut på en turné 2022 eller om det blir fortsatt tävling i en och samma arena i alla program. Nu i början av sommaren 2021 kom förvisso vissa lättnader i publikfrågan men då det är många månader kvar innan tävlingen ska hållas lär ett beslut offentliggöras först i slutet av sommaren eller under hösten. Så snart vi har fått besked i frågan kommer vi att gå ut med det.

 

 

Antagningsinformation


Det första steget för att det ens ska bli en Melodifestival anno 2022 är att SVT behöver få inskickade bidrag för att sedan kunna utse sitt startfält. Även den här gången sker antagningen digitalt och datumen som gäller är satta till mellan den 27:e augusti kl 09:00 och 17:e september kl. 11:59 via melodifestivalen.se.

I och med att det kan ta en stund att ladda upp bidraget och fylla i all information SVT kräver är ett tips att inte vänta till slutsekund med att skicka in.

 

 

Regelverket (frågor och svar)


Vem eller vilka får skicka in bidrag?

Alla, oavsett om du är professionell låtskrivare eller nybörjare i branschen, är varmt välkomna att skicka in så många låtar som man själv önskar. Detta är dock så länge du inte är anställd vid (eller är uppdragsgivare till) SVT under perioden 2:a augusti 2021 till 30:e mars 2022.

 

Måste man vara svensk medborgare för att skicka in bidrag?

För att få skicka in bidrag till tävlingen kräver SVT att minst en (1) person i ett låtskrivarteam innehar svenskt medborgarskap eller är folkbokförd i Sverige. Detta krav ska vara uppfyllt senast den 27:e augusti 2021. Resterande personer i teamet behöver däremot inte inneha detta.

 

Finns det någon regel om hur könsfördelningen behöver se ut i ett låtskrivarteam?

Nej det finns det inte. Däremot har SVT ett önskemål om att minst halva startfältet ska bestå av bidrag gjorda av kvinnliga låtskrivare, alternativt i samarbete mellan både kvinnliga och manliga låtskrivare. Denna policy finns med även i 2022 års regelverk och ska tolkas som den är skriven, dvs. att det är ett önskemål (och inte en regel) från SVT till alla låtskrivarteam.

 

Vilka krav finns på tävlingsbidragen?

Bidraget måste vara ett nyskrivet originalverk (ej cover eller plagiat) som aldrig tidigare offentliggjorts på någon offentlig plattform, och absolut inte före den 1:a september 2021. Exempel på sådana situationer är konserter, klipp i sociala medier och andra kanaler osv. Det är SVT själva som beslutar när bidragen får offentliggöras, vilket brukar ske efter att bidragen lämnat tävlingen eller när alla deltävlingar är avgjorda.

 

Varför får inte tävlingsbidraget ha publicerats före den 1:a september 2021?

Eventuella låtar som släppts på publika plattformar före den 1:a september 2021 får inte tävla i Eurovision 2022. Detta enligt Eurovision Song Contests tävlingsregler. I enstaka fall har det gått för länder att kringgå EBU:s stenhårda regelverk, men för att vara på säkra sidan – skicka bara in opublicerat material oavsett om du skickar till SVT eller andra länders uttagningar!

Vi vill också tipsa alla som vill skicka in att kontrollera så att exempelvis inte tidigare demoversioner av bidraget har hamnat på publika plattformar. Ett sådant fall kan vara att låten skickats in till ett annat lands uttagning ett tidigare år men ej kom med. Det kan vara värt att kontrollera att låten ej lagts ut på det TV-bolagets hemsida/kanaler.

Om låten är publicerad i någon form kan den ej tävla i Melodifestivalen 2022.

 

Vad händer med bidrag som släpps efter 1:a september men före SVT:s publiceringsdatum?

Tävlingsbidrag som släpps på publika plattformar efter den 1:a september 2021 men av (olycks)händelse före den tävlingsdeadline som SVT själv sätter upp kan komma att diskvalificeras. Däremot handlar det om en gradering av uppsåt i och med att i många fall kan publicering ha skett av misstag. SVT diskvalificerar därför inte bara på måfå utan gör en grundlig undersökning i frågan.

Under tävlingsveckorna kan det förekomma att SVT släpper smygklipp från repetitioner och/eller delar av studioversioner av tävlingsbidragen. Detta är en så kallad okej publicering under förutsättning att det bara sker i SVT:s kanaler under en begränsad tid samt omfattning. De enda som brukar få ta del av hela låtarna inför en sändning är den ackrediterade presskåren som då brukar få ett specifikt tillfälle att lyssna på studioversionerna och sedan några dagar där de får följa repetitionerna i arenan. Till viss del kan detta brytas ifall att SVT anordnar publika genrep (då genrepspubliken får höra låtarna med).

 

Finns det några längd- och textkrav för bidragen?

Förutom att bidraget ska vara ett nyskrivet och aldrig tidigare publikt publicerat originalverk finns ytterligare två krav från SVT:

– Bidraget ska innehålla tal- och/eller sånginsatser i någon form. Exakt hur mycket är däremot inte utskrivet i regelverket.

– Bidraget ska kunna framföras på mellan 2 och 3 minuter, detta räknat i scenframträdande. I demostadiet kan dock ett tävlingsbidrag vara kortare och/eller längre än detta men om låten tas ut i tävlan måste den kunna anpassas till denna tidsram.

 

Har SVT någon lista på förbjuda ord/uttryck som ej får användas i texterna?

När det gäller kravet på tal/sånginsats finns det inga hinder att t.ex. använda sig av kraftuttryck som exempelvis svordomar. Däremot kan SVT komma att diskvalificera bidrag som har en titel och/eller text(inslag) som kan verka stötande och som därigenom kan bli problematisk vid en eventuell tävlan i Eurovision 2022.

 

Kan vem som helst tävla som artist i Melodifestivalen?

I grunden är svaret ja, så länge artisten/gruppmedlemmarna på scenen är födda senast i maj 2006 eller tidigare. Regeln gäller dock inte låtskrivarna. Därefter finns de ytterligare en dimension i svaret som handlar om vilka SVT väljer ut.

Låtskrivaren/na till bidraget har möjlighet att föreslå en artist/grupp som den/de vill ska framföra låten. Däremot är det SVT som helt och hållet har vetorätt i vilka artister som ska framföra tävlingsbidragen. Det är således upp till SVT att avgöra vilka artister som ska väljas ut. I detta äger SVT rätten att diskvalificera artister och tävlingsbidrag där produktionen ej kan komma överens med låtskrivaren/na om vilken artist som ska framföra tävlingsbidraget. Låten kan då ersättas av ett annat bidrag.

Det är också värt att känna till att den artist/grupp som sjunger på bidragets demo ska vara beredd att ställa upp som artist i Melodifestivalen om SVT önskar så. Däremot är det ingen självklarhet att demoartisten är ert bidrags artist i slutändan, utan det kan lika gärna bli någon annan som SVT vill ha med.

 

Hur många personer får uppträda i varje framträdande?

Varje tävlingsbidrag får ha mellan 1 och 8 personer på scenen, vilket inkluderar huvudsångaren/na samt eventuella andra personer i en grupp, samt även eventuella dansare, live-körsångare etc.

Notera gärna att maxantalet personer på scenen är under förutsättning att SVT inte behöver arrangera om numren p.g.a. coronapandemin, exempelvis om vinnarlåten måste reservinspelas som en live-on-tape i en studio några månader inför Eurovision 2022. Så var t.ex. fallet inför 2021 då SVT tillfälligt sänkte maxantalet från 8 till 6 personer.

 

Får man sjunga på vilket språk som helst?

Ja, språkvalet är fritt och du kan skicka in samma låt men i olika versioner utan att behöva tala om det för SVT. Kom ihåg att den eventuella språkversion SVT föredrar är den som blir aktuell för tävlingen.

Även om många låtar troligen kommer att framföras på t.ex. engelska i tävlingen är SVT:s målsättning att omkring tio bidrag ska framföras på svenska. Antalet låtar är inte statiskt utan det kan bli fler eller färre beroende på hur många sådana låtar SVT och juryn väljer ut.

 

Finns extrareglerna kvar?

Ja, SVT har även år 2022 utökade regler gällande scenframträdandet. Detta innebär:

– Att ni kan vara som mest åtta (8) personer på scenen (inkl. eventuella live-körsångare och/eller dansare).

– Förinspelad körsång är tillåten**, men all huvudsång måste ske live.

– Ha ett live-instrument på scenen. Detta måste dock godkännas av SVT.

Skulle det första och/eller det sista alternativet förekomma i ert bidrag ställer SVT som motkrav att bidraget ska kunna arrangeras om utan att påverkas negativt till en eventuell tävlan i Eurovision 2022. Detta för att EBU, som arrangerar Eurovisionen, inte tillåter fler än 6 personer på scenen samt bara instrument som scenrekvisita.

Tillägg: Det är inte bekräftat om EBU kommer att fortsätta att tillåta användandet av förinspelad körsång i Eurovisionen. Ett undantag gjordes i 2021 års tävling och därefter har det sagts att frågan ska utvärderas. Något svar hade vid denna publicering inte dykt upp.

 

Vilka fler regelpunkter är viktiga att känna till?

Vi rekommenderar alla som vill skicka in material till Melodifestivalen 2022 att noggrant läsa igenom hela regelverket – särskilt sektionerna om upphovsrätt och övriga villkor. Detta eftersom det är SVT som har all beslutsrätt i tävlingen, och de äger dessutom rätten att justera regelverket närsomhelst samt att diskvalificera de som eventuellt bryter mot reglerna.

Det är också värt att nämna att från och med 25:e november 2021 frånsäger sig SVT alla rättigheter för de bidrag som inte kom med i startfältet.

 


 

Kommentera