Länderna som röstar i Melodifestivalens final 2021

MELODIFESTIVALEN 2021. Finalen i årets Melodifestival är nu inte långt borta och redan nu står det klart vilka åtta Eurovision-länder som ska utgöra de internationella jurygrupperna som avgör halva finalresultatet!

De åtta Eurovisionländerna som röstar i årets final är:

  • Albanien
  • Cypern
  • Frankrike
  • Island
  • Israel
  • Nederländerna
  • Schweiz
  • Storbritannien

 

Vilka kriterier finns?

Kriterierna för att välja ut de röstande länderna är främst att det ska vara en geografisk spridning så att alla delar av Europa är med och får tycka till om bidragen. Hur stora eller små länderna är spelar ingen större roll, utan det handlar om att de representerar en sorts smak i Eurovision.

Det kan även tilläggas att två av de valda länderna (Cypern och Israel) kommer att möta Sverige i den första semifinalen i Eurovision den 18:e maj, och i samma semifinal extraröstar värdlandet Nederländerna. Resterande fem länder tävlar eller extraröstar i den andra semifinalen som avgörs den 20:e maj (i den får Sverige inte rösta i).

Skulle Sverige röstas vidare till finalen den 22:a maj kommer alla åtta länder ha möjlighet att rösta på Sverige.

 

Notering: Initialt var Belarus en av de åtta jurygrupperna, men efter kritik som inkommit valde SVT att byta ut den jurygruppen mot Storbritannien.

 

Fakta: Finalens tävlingsupplägg


Genom deltävlingarna och Andra chansen är det bara tv-tittarna i Sverige som har makten att bestämma vilka bidrag som ska gå vidare till finalen. I finalen får tittarna också bestämma, men deras makt är nu koncentrerad till hälften av resultatet medan den andra halvan utgörs av internationella jurygrupper. Bägge parter är åtta till antalet (åtta röstningsgrupper och åtta internationella jurygrupper) och de delar ut lika mycket poäng.

 

Poängfördelningen

Varje jurygrupp representerar ett land som kommer att tävla i Eurovision 2021. Dess grupp består av ett antal personer som tillsammans röstar fram en topp 10 som de vill ge poäng till. Varje jurygrupps vinnare får 12 poäng, tvåan 10 poäng, trean 8 poäng osv. nedåt 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Respektive ålderskategori hos tittarna har samma poängskala att dela ut som respektive jurygrupp. Den totala summan som fördelas ut är 464 poäng (jury) + 464 poäng (tittarna).

 

Så går finalen till

I finalen framförs alla 12 bidrag samtidigt som app- och telefonröstningen är igång. När alla bidrag har framförts avlägger jurygrupperna sina poäng samtidigt som tittarna fortfarande rösta. Först därefter stängs slussarna och respektive ålderskategoris ranking omvandlas till poäng till bidragen. Varje bidrags poäng läggs samman och sedan delas totalsumman ut till bidrag för bidrag tills alla har fått sina poäng. För att göra spänningen extra stor utgår poängfördelningen från hur juryernas rangordning från 12:e till första plats.

Vinnaren blir bidraget som får högst totalpoäng efter juryns och tittarnas dom, och det är det bidraget som kommer att få representera Sverige i Eurovision 2021. Skulle det bli delad förstaplats efter juryernas och tittarnas poängutdelning är det tittarnas rangordning som avgör vem som vinner.

 


 

Kommentera