Dags att skicka in bidrag till Estlands Eesti Laul 2021

NATIONELLA UTTAGNINGAR. Fram till den 6:e november 2020 kl. 12:00 estnisk tid tar det estniska TV-bolaget ERR emot bidrag till sin uttagning Eesti Laul 2021. Vi berättar mer om hur antagningen ser ut, vilka tävlingsregler som finns och hur upplägget för programserien kommer att bli.

 

Upplägg


2021 blir det 13:e året i rad som ERR använder sig av uttagningen Eesti Laul som uttagningsmetod till Eurovision Song Contest. Upplagan består även den här gången av två semifinaler och en final, vilka är planerade att sändas den 18:e och 20:e februari samt 6:e mars 2021. Exakta lokaler för ändamålet är i skrivande stund inte kända, och det skulle nog också kunna bero på huruvida coronapandemin fortlöper framöver.

 

Schema

När antagningen är avslutad i början av november kommer en jury att gå igenom allt material och därefter utser de upp till 24 bidrag som de gillat bäst. De ska också utse två reservbidrag ifall att någon/några av de utvalda låtarna inte kan komma till start. När juryn gör sitt val vet de inte om vem eller vilka som stått bakom respektive bidrags upphov och dessutom hålls även juryns medlemmar hemliga till dess att åtminstone första urvalsrundan är gjord. Redan i november/december 2020 planerar ERR att presentera vilka låtar som valts ut och släppa dessa publikt.

Estland var tidigt ute med att berätta att de inte skulle ge sin 2020-artist Uku Suviste någon förtur att representera Estland vid Eurovision 2021. Däremot har ERR utlovat att han ska få en av semifinalplatserna om han skickar in ett nytt tävlingsbidrag. Detta bidrag måste dock uppfylla tävlingsreglerna som alla andra inskickade låtar gör.

 

Antagningen


Alla bidrag skickas in digitalt via detta ansökningsformulär. Förutom sedvanlig information om bidragets titel och vem/vilka som står bakom på upphovssidan vill ERR få höra demoversion med och utan talad/sjungen text, låttexten, en kort biografi om artisten, en vision om hur scenframträdandet ska se ut samt ett fotografi på artisten. Det går också bra att bifoga ett tidigare framträdande som artisten gjort på t.ex. YouTube.

Ni måste även skriva under på att alla låtskrivare i ert team inklusive tävlingsbidraget uppfyller tävlingens regelverk och att ni även accepterar regelverket.

Frågor gällande uttagningen går att mejla till eestilaul@err.ee

 

Deltagaravgiften

OBS! Även i år tar ERR ut en deltagaravgift för varje inskickat bidrag. Summan ska betalas in i samband med att bidraget skickas in!

Tariffen varierar främst beroende på vilket språk låten framförs på och vilken tidpunkt låten skickades in. För bidrag som skickas in till och med den 31:a oktober är tariffen 25 euro om låten framförs på estniska respektive 75 euro om bidraget framförs på ett eller flera icke-estniska språk. Bidrag som inkommer mellan den 1-6 november är taxan 50 euro om låten framförs på estniska respektive 150 euro om bidraget framförs på ett eller flera icke-estniska språk.

Inga deltagaravgifter betalas tillbaka, vilket gäller oavsett bidrag som kommer med i startfältet eller ej.

 

Tävlingsregler


Vi sammanfattar hur tävlingsreglerna ser ut, men glöm inte bort att läsa dessa i sin helhet innan du skickar in bidrag!

 

Tävlingsbidrag

Endast nyskrivna originalverk som aldrig tidigare offentliggjorts för allmänheten (oavsett tidpunkt och plattform) får tävla i Eesti Laul 2021. ERR har, enligt sitt regelverk, beslutat att studioversionerna till de bidrag som väljs ut i tävlan får offentliggöras av ERR från och med den 7:e december 2020. Detta datum kan dock komma att justeras.

Ett tävlingsbidrag ska kunna framföras på som mest tre (3) minuter.

Texterna får inte innehålla nedvärderingar eller kränkningar som kan skada Eurovisionen.

 

Låtskrivarna

Vem som helst får skicka in bidrag till Eesti Laul 2021, under förutsättning att minst en person i låtskrivarteamet antingen är permanent bosatt i Estland och/eller innehar estniskt medborgarskap. Däremot får alla icke-estniska medborgare (ej inräknat de som är permanentboende i landet) bara delta som medförfattare och det får vara maximalt två sådana per låt. Den här regeln gäller endast låtskrivarna, ej artisterna.

Varje person kan skicka in som mest fem bidrag till tävlingen.

 

Artisterna

Alla artister i Eesti Laul 2021 måste ha födelsedatum före den 15:e maj 2005. Det vill säga, lägsta åldersgräns för att delta som artist är 16 år. Någon övre gräns finns inte.

Varje scenframträdande får ha som mest 1-6 personer på scenen, vilket även inkluderar ev. bakgrundskör och dansare.

Som tävlande artist i Eesti Laul får man inte samtidigt göra anspråk på att tävla i något annat lands Eurovision-uttagning.

 

Övriga villkor

ERR har en del krav på aktivt deltagande ifall att ens tävlingsbidrag kommer med i tävlingen. Det handlar förutom om att delta i direktsändningarna även vid repetitionstillfällen, vissa typer av möten med mera. Alla som bryter mot regelverket riskerar att diskvalificeras, vilket är en rättighet som ERR har att kunna ta till. ERR har även rätten att justera reglerna när och hur mycket de vill. Skulle ändringar göras kommer detta att meddelas på err.ee.

Alla låtskrivare till de bidrag som minst når semifinalerna kommer att behöva skriva ytterligare avtal med ERR som bland annat gör gällande scenframträdande i Eurovisionen 2021.

 


 

Kommentera