Information om Polens och Vitrysslands uttagningar 2020

NATIONELLA UTTAGNINGAR. Redan då 2020 gjorde sitt intåg har ytterligare två länder lämnat besked om nationella uttagningar. Det handlar om Polen och Vitryssland, som bägge kommer att utse artist och bidrag genom publika uttagningar (alltså inget internval). Här följer mer information!

 

Polen: Szansa na Sukces


Det polska TV-bolaget TVP firar fortfarande att man på hemmplan i november tog hem segern i Junior Eurovision – och därför har man fått blodad tand att välja en lika bra akt till stora Eurovision i Rotterdam. Efter ett år med internval återvänder TVP med att utse artist och bidrag till Eurovisionen via en nationell uttagning, men det är inte genom den gamla uttagningen Krajowe Eliminacje utan denna gång heter formatet Szansa na sukces, som på svenska kan översättas till ”En chans för framgång”.

Den nya uttagningen kommer enligt ESCToday.com att bestå av tre etapper. Först hålls en nationell antagning som pågår till den 13:e januari. Från den hålls auditions där en jury väljer ut ett antal tävlande som får tävla i tre heats. I de programmen kommer artister möta varandra och sedan är det upp till en jury att avgöra vilka som ska gå vidare till den avgörande finalen. Juryn kommer att ha möjlighet att lägga till wildcards i finalen (om de vill). I den avgörande finalen får tv-tittarna vara med och bestämma, men bara till hälften av makten (den andra hälften avgörs av jury). Respektive finalist kommer att ha minst en låt vardera som är anpassad för Eurovision (dvs. en originallåt) som framförs innan det slutligen är dags för avgörande.

TV-sändningarna av Szansa na Sukces 2020 kommer att hållas söndagarna den 2:a, 9:e och 16:e februari med final den 23:e februari.

Det kan vara viktigt att påpeka att endast personer som är medborgare i Polen och/eller som är permanent bosatta i Polen får ställa upp som artister i uttagningen. Om du uppfyller det kravet samt övriga krav som ställs (se denna Facebook-sida) så ska du senast den 13:e januari ha skickat in din ansökan till följande adress: eurowizja@tvp.pl

 

 

Vitryssland: Nationell final


Vitryska TV-bolaget BTRC kommer att hålla en nationell final för att utse artist och bidrag till Eurovision 2020. Fram till den 17:e januari tar de emot bidrag och därefter kommer en urvalsjury gå igenom alla ansökningar och välja ut de bästa som de vill höra igen. Urvalet kommer senast att publiceras den 22:a januari (om inget annat meddelas).

Därefter börjar nästa fas då det kommer att hållas en live-audition med de akter som valts ut från första rundan. En jury får åter i uppdrag att lyssna och bedöma och välja ut maximalt 12 tävlande till den nationella finalen. Live-auditionen är planerad att äga rum den 27:e januari och det är sagt att den ska sändas ut i någon form.

Ännu finns inget fastslaget datum för när den vitryska finalen kommer att äga rum. Däremot är det känt att tv-tittarna kommer att få tillbaka delar av makten att avgöra vem som ska vinna (ifjol avgjordes det bara av jury). Hur mycket makt tittarna får är dock oklart, mer än att de kommer att få rösta tillsammans med finalens jury(grupp/er).

 


 

Kommentera