Dags att skicka in bidrag till Estlands Eesti Laul 2020

NATIONELLA UTTAGNINGAR. Det estniska TV-bolaget ERR har bekräftat att man fortsätter med uttagningen Eesti Laul som uttagning till Eurovision 2020. Precis som ifjol blir det två semifinaler och en final som ska avgöra vem som ska få representera Estland. Fram till 6:e november (2019) kan man skicka in bidrag till tävlingen.

 

Hur ser formatet ut?

Eesti Laul 2020 kommer precis som fjolårets tävling att ha två semifinaler och en final. Det är beräknat att 24 bidrag kommer att delta, fördelade på de två semifinalerna. Enligt det regelverk som ERR publicerade i slutet av augusti kommer semifinalerna att avgöras den 13:e och 15:e februari medan finalen hålls på skottdagen, dvs. 29:e februari 2020.

 

Antagningsprocessen

För att välja ut tävlingsbidragen anordnar ERR en antagning för vem som helst att skicka in bidrag. Dessa laddas upp på tävlingens hemsida eestilaul.ee.

Personer som är inte medborgare/bosatta i Estland har rätt att skicka in bidrag, men då i samarbete med personer som är medborgare/bosatta i Estland. Notera att det måste finnas fler estniska medborgare än utländska medborgare i låtskrivarteamet. Antagningen pågår mellan den 1:a september och 6:e november.

Observera att det finns en maxgräns att skicka in som mest fem bidrag per artist och låtskrivarteam.

 

Deltagaravgiften

Precis som ifjol tar ERR ut en avgift för alla bidrag som skickas in, där bidrag som framförs på estniska har en lägre avgift jämfört med låtar på andra språk (och även flerspråkiga låtar). Taxan är fördelad utifrån när ni skickar in bidrag/bidragen. Låtar som skickas in före den 31:a oktober har deltagaravgiften 25 euro (estniska) respektive 75 euro (annat språk/flerspråkig). Därefter höjs taxan till 50 euro (estniska) respektive 150 euro (annat språk/flerspråkig). Anmälningsavgiften betalas till ERR via bankkonto. Skickas flera låtar in betalar ni en avgift per bidrag. Avgiften återbetalas inte oavsett om ert bidrag kommer med eller ej.

 

Sammanfattat regelverk

– Bidrag som skickas in ska vara nyskrivna originalverk som inte varit offentligt publicerade på någon publik plattform. Bidragen som väljs ut får inte göras tillgängliga för allmänheten förrän tidigast den 1:a december 2019.

– Bidraget måste vara i slutgiltig version när det skickas in.

– För att vara artist måste du vara som yngst 16 år gammal (och senast ha fyllt det den 15:e april 2020). Detta innebär således att endast personer som är födda den 15:e april 2004 eller tidigare får delta som artister i tävlingen.

– Ni kan vara mellan 1-6 tävlande på scenen (per bidrag).

– Alla framträdanden i Eesti Laul kommer att göras med förinspelad musik och livesång. Instrument kan finnas med på scenen men kommer bara att användas som rekvisita.

– Om ni blir utvalda att delta i Eest Laul 2020 kommer ni, både låtskrivare och artist, behöva göra er tillgängliga för repetitioner, uppträdanden, kampanjarbete etc. från och med 15:e november 2019 till 1:a mars 2020. I detta finns en rad obligatoriska moment ni måste delta i för att få kvarstå i tävlingen.

– De artister som kvalar in till den så kallade ”Superfinalen” (i finalen) kommer även ha skyldighet att delta i olika ERR-events fram till juni 2020. Detta oavsett om ni vunnit finalen eller ej.

– ERR har rätt att bestämma kring alla utföranden på scenen, inkl. scenografi, koreografi, klädval samt hur programmen utformas, tävlingsreglerna för hur många som går vidare och hur röstningsförfarandet ska gå till.

– De bidrag som väljs ut till tävlingen kommer att handhas av ERR, vilket innebär att låtskrivarna måste godkänna att ERR har rätten att använda materialet för låten, framförandena, fonogram etc. Ni kommer att behöva ingå kontrakt med ERR om detta (och mer därtill).

– Bryter ni mot någon eller några av ERR:s förordningar har ERR rätten att diskvalificera er från deltagande i Eesti Laul 2020.

 


 

Kommentera