Eurovision 2019: Så här funkar omröstningen i finalen

EUROVISION 2019 – REGLER. Snart är det dags att börja rösta i Eurovision 2019, men innan dess kan det vara värt att ta reda på vilka regler som gäller i den här tävlingen. Självklart ordnar vi fram en sammanfattning till er! Denna del handlar om reglerna i finalens omröstning samt hur den går till.

 

Grundläggande fakta

Upplägget för Eurovision 2019 har varit två semifinaler och nu en final som ska kora en segrare. Av årets 41 deltagande länder har 35 varit tvungna att gå via semifinalerna, där endast 20 av dem har röstats vidare till finalen. Resterande 6 länder (Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland samt värdlandet Israel) var redan inför tävlingen ens började direktkvalificerade till finalen. Totalt är det alltså 26 länder som gör upp om segern – men alla 41 länder som deltagit i år är med och röstar fram vinnaren. Länderna som åkte ur redan i semifinalerna får alltså vara med och bestämma trots att deras artister inte längre tävlar om segern.

Precis som i semifinalerna bygger resultatet i finalen på 50 procent juryröstning och 50 procent tittarröstning i varje land. Var och en, juryn och tittarna/radiolyssnarna osv., rankar bidragen från första till näst sista plats (till sista plats om man åkte ut i semis) och delar sedan ut poäng enligt en poängskala. Juryns respektive tittarnas vinnare får 12 poäng, tvåan 10 poäng, trean 8 poäng osv. nedåt 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Resterande bidrag får noll poäng. Varje land som röstar delar alltså ut dubbla skalor vilket gör 58×2 poäng.

Med det sagt kommer vi nu in på mer detaljer kring hur själva finalröstningen går till. Varsågoda!

 

Juryns sammansättning och ranking

Varje lands nationella jurygrupp består av fem personer inklusive en ordförande. För att få vara med i en jury krävs att man är minst 16 år gammal, är medborgare i det land man röstar för, att man inte har något som helst samröre med något lands artist eller bidrag (gäller både sitt eget lands bidrag men även andra länders bidrag), att man arbetar med eller inom landets musikbransch och att man inte har suttit med i juryn i Eurovision 2017 och/eller 2018. Juryn ska också ha en bredd i bakgrunder både när det kommer till kön, ålder och yrke med mera.

Under finalen kommer varje lands jurymedlemmar att enskilt ranka sina bidrag från första till näst sista (eller sista) plats. För finalisterna innebär det en ranking mellan 1-25 och för de utslagna semifinalländerna innebär det en ranking mellan 1-26. Att de utslagna länderna kan ranka en låt mer än finalisterna beror på att ett tävlande finalland inte får rösta på sig själv.

När alla jurymedlemmarna har röstat klart sammanställs deras enskilda rankingarna och en totalranking framkommer, vilket också blir det landets juryresultat. Det landets jurys vinnare får 12 poäng, tvåan 10 poäng, trean 8 poäng osv. nedåt på skalan 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.

För att säkerställa att juryn gör sitt jobb enligt regelverket övervakas varje jurygrupp av en oberoende observatör. EBU har även rätt att sätta in ytterligare observatörer för övervakning av juryns arbete. Varje jurymedlem får även skriva på en försäkran till EBU med löfte om att rösta enligt reglerna. Om ett lands jurygrupp bryter mot reglerna har EBU rätt att diskvalificera enskilda jurymedlemmars eller i värsta fall hela juryns resultat.

Jurygrupperna röstar alltid på genrepet kvällen före direktsändningen, vilket gör att juryns resultat blir färdigt på kvällen den 17:e maj. Men deras resultat avslöjas inte förrän i direktsändningen den 18:e maj.

 

Tittarnas ranking

Under direktsändningen av finalen kommer först alla 26 finalbidrag att framföras och därefter öppnar telefonslussarna för tv-tittare och radiolyssnare i de 41 länder som deltagit i år. Du kan rösta via telefon, SMS eller Eurovisions app (för vissa länder finns alla metoder med, hos vissa bara en eller två av dem). Du kan rösta upp till 20 gånger från samma telefon, därefter spärras telefonen från att ringa/SMS:a mer.

Man kan som tidigare nämnt inte rösta på sitt eget land (om landet tävlar i finalen) annat än om man befinner sig i något annat land som deltagit i år. Men då måste man rösta på det lokala numret och inte de nummer som SVT & SR har.

Telefonröstningen hålls igång en stund in i programmet, men vid ett givet tillfälle stängs den och då sammanställs resultatet. Precis som i juryfallet räknas nu den låt i varje lands omröstning som fått flest röster som det landets vinnare och sedan ända ner i botten till det land som fått allra minst röster som får ranking 25 eller 26. Och precis som juryerna delar tittarna i varje land ut 12 poäng till sin vinnare, 10 poäng till sin tvåa, 8 poäng till sin trea osv. nedåt 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.

 

Juryns och tittarnas poäng adderas samman

Till skillnad från semifinalerna så offentliggörs nu i sändningen hur jurygrupperna respektive tv-tittarna i alla länder röstat. Först presenteras respektive lands juryresultat och detta genom att man kontaktar varje lands poängpresentatör. Samtidigt som hälsningsfraser utbyts redovisas snabbt hur landets jury röstat med de lägsta poängen (1-8 och 10 poäng) och därefter får poängpresentatören redovisa vilket land som fått landets jurytolva (den högsta poängsumman).

När alla 41 länder har sagt sitt har vi fått en jurytabell från plats 1 till 26. Då adderas tittarnas poäng som klumpsummor. Det innebär att man sammanställer hur många totalpoäng varje land fått och delar direkt ut den summan som adderas samman med hur juryn röstat. Exempel: Land A får 10 poäng från juryerna och 10 poäng från tittarna, vilket ger en totalsumma på 20 poäng.

Sedan detta format infördes i Eurovision 2016 har man konsekvent börjat med att presentera tittarnas 26:e-plats och sedan vandrat sig uppåt till den som fått mest. I år kommer det att bli lite ändringar för den saken. Istället för att börja från tittarnas bottenplacering och sedan uppåt kommer man att utgå ifrån juryns rankinglista och delge hur många tittarpoäng som juryns 26:e-plats fått, därefter juryns 25:e-plats osv. uppåt till den som juryn satt som vinnare. Detta för att göra omröstningen mer utdragen och spännande!

Genom att göra på det sättet kan ett bidrag som juryn gett låga poäng till som tittarna gett mycket poäng till snabbt gå upp på topp 10, likaså när man kommer upp på juryns topp 10 där det kan finnas bidrag som tittarna inte gillade alls och då kan man tro att de låtarna är säkra, men det blir de inte. Det handlar om att göra bra TV och hålla spänningen vid liv så länge som möjligt.

 

Vem blir vinnaren?

Vinnaren är det land som efter juryns och tittarnas poängutdelning har fått högst totalpoäng. Det landets artist/grupp får gå upp på scenen igen och ta emot publikens jubel samtidigt som artisten/gruppen får sjunga sitt bidrag igen.

Därefter är Eurovision 2019 avgjord och det blir fest hela natten samtidigt som tävlingen plockas ihop för denna gång. Men för det nya värdlandet har resan bara hunnit börja…

 


 

Så här ser alltså upplägget ut för finalen. Kommentera gärna om du har några frågor eller funderingar!

 


4 kommentarer

 1. Ulf Sjöberg skriver:

  Varför publicerad inte tittarrösterna uppdelat per land? Vad är det som är så hemligt?

  • ESC-Panelen skriver:

   Hej Ulf

   Tack för din kommentar!

   Varför EBU bara redovisar jurypoängen i sin helhet och tittarpoängen i klumpsummor är av två skäl. Det första är för att göra omröstningen spännande ända in i slutet, och det andra skälet är av tidsskäl för programmet. Omröstningen med jurypoängen tar ca 20-30 minuter att genomföra, och man har inte den tiden helt enkelt att göra det dubbelt upp. Sedan blir det också mer spännande när tittarnas röster kommer in och antingen friar eller fäller juryns dom.

   Men, tittarnas enskilda röster är inte på något sätt hemliga i efterhand, utan EBU har publicerat samtliga rankingar för såväl jury som tittarna på sin hemsida Eurovision.tv. Där hittar du alla röstningsresultat sammanställt hur land för land rankade bidragen.

 2. Alfons Bältsjö skriver:

  Hur många röster är ett poäng?

  • ESC-Panelen skriver:

   Hej Alfons,

   När det gäller Melodifestivalen är det enkla svaret på din fråga att poängen beror på hur många röster ett bidrag fått av en röstningsgrupp. Eftersom det är 8 röstningsgrupper som alla rangordnar bidragen efter hur många röster som röstningsgruppen delar ut till bidragen går det inte att säga att en röst = ett poäng utan det varierar. Om vi tar som exempel att vinnaren i en röstningsgrupp får 100 röster och tvåan får 80 röster osv. nedåt så får vinnaren 12 poäng och tvåan 10 poäng. Det här betyder att antalet poäng beror på hur varje röstningsgrupp röstar. De poäng som respektive röstningsgrupp delar ut i deltävlingarna är (från lägst till högst) 1, 2, 4, 6, 8, 10 och 12.

   Om det gäller Eurovision är det samma grej där att poängen beror på hur tittarna röstar. Då är det förvisso bara en röstningsgrupp (tittarna) och en jurygrupp per land som vardera delar ut 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.


 

Kommentera