EBU har gett mer info om semifinallottningen till Eurovision 2018

EUROVISION 2018. Inför semifinallottningen till Eurovision 2018 har nu EBU presenterat de för-grupper som länderna ska lottas ifrån. Uppdelningen görs på förhand för att alla delar av Europa ska finnas med i bägge semifinalerna.

För fakta äger lottningen rum den 29:e januari i Lissabons stadshus med start kl. 13:00 CET. Sílvia Alberto och Filomena Cautela kommer vara programledare för sändningen. Förutom själva lottningen kommer det även ske en ceremoni där fjolårets värdstad Kievs borgmästare Vitali Klitschko lämnar över ansvaret för tävlingen till Lissabons borgmästare Fernando Medina. Nu är allt fokus på gruppindelningen av länderna.

 

Gruppindelningen

Så här ser gruppindelningarna ut:

 


Grupp 1:


 • Albanien
 • Kroatien
 • Makedonien
 • Montenegro
 • Schweiz
 • Serbien
 • Slovenien

Grupp 2:


 • Danmark
 • Finland
 • Irland
 • Island
 • Norge
 • Sverige

Grupp 3:


 • Armenien
 • Azerbajdzjan
 • Georgien
 • Ryssland
 • Ukraina
 • Vitryssland

Grupp 4:


 • Bulgarien
 • Cypern
 • Grekland
 • Moldavien
 • Rumänien
 • Ungern

Grupp 5:


 • Australien
 • Israel
 • Malta
 • San Marino
 • Tjeckien
 • Österrike

Grupp 6:


 • Belgien
 • Estland
 • Lettland
 • Litauen
 • Nederländerna
 • Polen

 

Kommentar: Uppdelningen är snarlik fjolårets uppdelning, med skillnaden att Estland och Irland har bytt grupper, vilket gör att Irland hamnar i samma grupp som de nordiska länderna. Dessutom tillkommer Ukraina till grupp 3 då de inte längre är värdland, medan Portugal försvinner från grupp 5 (eftersom de är värdland). Israel flyttar från grupp 3 till grupp 5.

 

Hur går lottningen till?

Den första delen av lottningen är att lotta fördelningen av de 6 direktkvalificerade länderna till respektive semifinal. Dessa länder ska ju inte tävla i semifinalerna, men kommer att ha en avgörande roll då de får vara med och påverka röstningen.

När detta är fördelat påbörjas lottningen för semifinalerna, då man tar en semifinal i taget. Från varje grupp lottas ett land till semifinalen, från grupp 1 till 6. När första rundan är klar är det andra semifinalens tur osv. tills alla länder är indelade i semifinalerna. Det är oklart om det kommer att bli halvindelningar även detta år. EBU har använt den modellen konsekvent sedan år 2010, och detta främst för att det ska bli lättare att få en överblick kring vilka dagar länder förväntas repetera sin första gång på scenen. Skulle man hamna i första semifinalens första halva får man repetera dag 1, medan om man hamnar i andra semins andra halva blir det repetition dag 4. Vi får återkomma om detta kommer att lottas eller inte.

Viktigt att poängtera är att lottningen inte innebär startordning. Den ordningen blir först fastställd när alla tävlingsländer har gjort klart med artist- och bidragsval, vilket brukar ske från mitten av mars till början av april. Startordningen kommer dock följas av resultatet av lottningen (hur länderna har fördelats inom semifinalerna).

 

Så delade EBU in länderna i grupperna

För att göra en så rättvis fördelning av de 37 länder som behöver kvala om finalplatser genomför EBU tillsammans med värdlandets TV-bolag en officiell lottning, på ett snarlikt sätt som brukligt göras i sportvärldens mästerskapssammanhang. För att detta ska vara möjligt har EBU tagit hjälp av det tyska företaget Digame (som ansvarar för röstningsprocesserna i tävlingen) att kalkylera så kallade för-grupper, baserat på röstningshistorik de senaste åren. För-grupperna kommer vid lottningen att splittras upp i två delar, där ena hälften går till första semin och ena hälften till andra semin.

Anledningen till att detta genomförs inför lottningen är att det ska bli en bättre mix av länder i semifinalerna så att inte länder som har en tendens att alltid rösta på varandra ska hamna i samma semifinal. I viss utsträckning är detta omöjligt att förhindra, men med hjälp av fördelningen blir den inte lika påverkad.

Vi ska tillägga att än så länge har inget land begärt automatisk placering i en viss semifinal. Detta fenomen brukar förekomma annars minst en gång per år beroende på vad TV-kanalerna har för möjlighet att sända eller att t.ex. någon slags officiell helgdag infaller samma dag som någon av semifinalsändningarna.

 


 

Kommentera