Statistik från Finalen i Eurovision 2024

PANELEN ANALYSERAR. Nu efter det att Eurovision 2024 är avgjord har EBU redovisat hur bidragen placerade sig i de olika omröstningar som hölls i år. I den här artikeln presenterar vi det totala resultatet samt splittrat resultat gällande den finalen som avgjordes den 11:e maj.

 

Fakta om sammanställningarna

 

I finalen var det poängutdelning från 37 jurygrupper och 38 tittargrupper (en för varje land som deltog samt Rest of the World, i fortsättningen av artikeln förkortat ROTW) som avgjorde alla resultat i sändningen. Varje lands jury respektive tittare delade ut poäng till tio favoritbidrag i de fasta summorna (högst till lägst) 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng, därefter lades allt samman och vinnaren blev låten med högst totalpoäng.

I och med att ROTW bjöds in hade tittarna 50,7% av resultatet och jurygrupperna 49,3%. Från jurygrupperna var maxsumman till ett bidrag 432 poäng medan det för tittarna och ROTW tillsammans var 444 poäng. Det gjorde att ett bidrag kunde totalt sett få som mest 876 poäng, vilket endast kunde bli om bidraget fick samtliga 12-poängare (vilket inget bidrag uppnådde).

Notera att Nederländernas bidrag, som kvalade in till finalen, inte fick uppträda i sändningen. Landets tv-tittare och jurygrupp fick däremot vara med och rösta.

 

Det splittrade resultatet

Nedan är en sammanställning av hur jurygrupperna, de tittarna och ROTW rangordnade bidragen.

  • – Länder i fetstil var länder som både juryerna och tittarna hade på topp 10.
  • – Länder i blå kursiv stil var länder som juryerna hade på topp 10 (som tittarna ratade).
  • – Länder i röd kursiv stil var länder som tittarna hade på topp 10 (som juryerna ratade).
  • – Länder i grön kursiv stil var bidrag som ROTW hade på topp 10 (som både juryn och tittarna i de 37 tävlingsländerna ratade).
  • – Övriga länder, de som inte är markerade som de som nämns här ovan, hamnade utanför topp 10 av både juryerna, tittarna och ROTW.

 

Jurygrupperna


1.Schweiz (365 p)

2. Frankrike (218 p)

3. Kroatien (210 p)

4. Italien (164 p)

5. Ukraina (146 p)

6. Irland (142 p)

7. Portugal (139 p)

8. Sverige (125 p)

9. Armenien (101 p)

10. Tyskland (99 p)

11. Luxemburg (83 p)

12. Israel (52 p)

13. Storbritannien (46 p)

14. Grekland (41 p)

15. Lettland (36 p)

16. Cypern (34 p)

17. Litauen (32 p)

18. Serbien (22 p)

19. Spanien (19 p)

20. Österrike (19 p)

21. Georgien (15 p)

22. Slovenien (15 p)

23. Norge (12 p)

24. Finland (7 p)

25. Estland (4 p)

 

 

Tittarna (utan ROTW)


1. Kroatien (329 p)

2. Israel (311 p)

3. Ukraina (297 p)

4. Frankrike (225 p)

5.Schweiz (220 p)

6. Irland (129 p)

7. Italien (103 p)

8. Grekland (82 p)

9. Armenien (77 p)

10. Litauen (58 p)

11. Sverige (49 p)

12. Cypern (44 p)

13. Estland (33 p)

14. Serbien (32 p)

15. Finland (31 p)

16. Lettland (28 p)

17. Georgien (19 p)

18. Tyskland (18 p)

19. Luxemburg (16 p)

20. Portugal (13 p)

21. Slovenien (12 p)

22. Spanien (11 p)

23. Österrike (5 p)

24. Norge (4 p)

25. Storbritannien (0 p)

 

 

Bara ROTW


1. Israel (12 p)

2. Ukraina (10 p)

3. Kroatien (8 p)

4. Irland (7 p)

5.Schweiz (6 p)

6. Armenien (5 p)

7. Luxemburg (4 p)

8. Grekland (3 p)

9. Frankrike (2 p)

10. Italien (1 p)

 

Precis som med semifinalerna meddelas endast topp 10 hos ROTW-omröstningen. Övriga finalister delar således på elfteplatsen hos denna tittargrupp.

 

 

Hur blev resultatet tillsammans?

Plats 1–13


1.Schweiz (591 p)

2. Kroatien (547 p)

3. Ukraina (453 p)

4. Frankrike (445 p)

5. Israel (375 p)

6. Irland (278 p)

7. Italien (268 p)

8. Armenien (183 p)

9. Sverige (174 p)

10. Portugal (152 p)

11. Grekland (126 p)

12. Tyskland (117 p)

13. Luxemburg (103 p)

 

 

Plats 14–25


14. Litauen (90 p)

15. Cypern (78 p)

16. Lettland (64 p)

17. Serbien (54 p)

18. Storbritannien (46 p)

19. Finland (38 p)

20. Estland (37 p)

21. Georgien (34 p)

22. Spanien (30 p)

23. Slovenien (27 p)

24. Österrike (24 p)

25. Norge (16 p)

 

Sammanfattat

I finalen hade juryn och tittarna (ej inräknat ROTW) sju av tio gemensamma favoriter (Armenien, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Schweiz och Ukraina) även om de inte var i samma ordning. Jurygrupperna föredrog Schweiz och Frankrike i toppen med Kroatien som trea, medan den sistnämnde var tittarnas etta medan Schweiz bara var tittarnas femma och Frankrike var tittarnas fyra.

Därtill hade juryn med Portugal, Sverige och Tyskland på topp 10, bidrag som tittarna rangordnade på 11:e (Sverige), 18:e (Tyskland) och 20:e (Portugal) plats. Tittarna hade hellre sett Israel, Grekland och Litauen vara på topp 10, bidrag som jurygrupperna rangordnade på 12:e (Israel), 14:e (Grekland) och 17:e (Litauen) plats.

ROTW-omröstningen höll med juryn och tittarna på åtta av tio val och de höll med tittarna om att Grekland skulle in på topp 10. Däremot gav de 4 poäng till Luxemburg, som tittarna i tävlingsländerna rangordnade först på 19:e plats och juryn hade de strax utanför topp 10.

När alla totalpoäng lades samman var det juryns val för Sverige och Portugal och tittarnas val för Israel som hade fått tillräckligt med totalpoäng för att stanna kvar på topp 10 tillsammans med tidigare nämnda Armenien, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Schweiz och Ukraina.

 

Hade det blivit en annan vinnare om Rest of the Worlds röster inte hade räknats in?

Om ”Rest of the World” inte hade fått vara med och bestämma slutresultatet hade det inte förändrat läget i toppstriden, utan Schweiz hade fortsatt vunnit med bred marginal över Kroatien som hade blivit tvåa. Däremot hade det blivit följande förändringar i topp 10:

Frankrike hade blivit trea och därmed hade Ukraina blivit fyra.

Italien hade placerat sig som sexa medan Irland hade blivit sjua.

Sverige hade blivit åtta medan Armenien hade blivit nia (med en poängdifferens på bara 1 (!) poäng).

 

Övriga länder som hamnade på plats 10 till 25 hade inte fått några förändrade totalplaceringar annat än förändrade poängsummor.

 

Mer statistik

Totala antalet 12-poängare (från jury + tittarna, inkl. ROTW)

23 st: Schweiz

15 st: Israel

11 st: Kroatien

9 st: Ukraina

5 st: Frankrike

3 st: Portugal

2 st: Grekland

2 st: Luxemburg

1 st: Cypern

1 st: Estland

1 st: Irland

1 st: Serbien

1 st: Sverige

 

Antal poänggivande länder av jurygrupperna

Inget land fick poäng från alla 36 jurygrupper (en jurygrupp faller bort som är det egna landets jury som inte fick rösta på sitt eget lands bidrag), däremot var det Schweiz som fick poäng från flest länder totalt 35 jurygrupper. På andra plats hamnade Frankrike och Kroatien som fick poäng från 30 jurygrupper vardera, tätt följd av Ukraina på 28 länder, Italien på 27 länder, Sverige på 26 länder (varav den högsta poängen var en 12-poängare från Tyskland), Portugal på 25 länder, Tyskland på 23 länder, Irland på 21 länder samt Armenien och Luxemburg på vardera 18 länder.

Bland länderna som fick poäng från minst antal jurygrupper hamnade Estland och Finland i botten som bara fick poäng från vardera två jurygrupper. Före dem placerade sig Slovenien på tre länder, Österrike på fyra länder och trion Georgien, Norge och Spanien med vardera fem länder.

 

Antal poänggivande länder av tittarna (inkl. ROTW)

Kroatien och Frankrike fick poäng från alla tittargrupper som kunde rösta (37 st, då de inte kunde rösta på sig själva), därefter fick Schweiz och Ukraina poäng från alla utom varsitt land. Israel fick poäng från 35 länder, Irland fick poäng från 32 länder, Italien från 27 länder, Armenien från 23 länder, Grekland från 21 länder och Litauen från 16 länder. Precis utanför på elfte plats placerar sig Sverige som fick tittarpoäng från 14 länder, där den högsta poängen var en tiopoängare från Norges omröstning.

Bland länderna som fick poäng från minst antal tittargrupper hamnade Storbritannien i botten då de som bekant inte fick ett enda poäng från någon av de 37 tittargrupperna medan Norge, Slovenien och Österrike fick sina respektive poäng från två länder vardera. Portugal fick poäng från tre länder och Georgien och Luxemburg från vardera fyra länder.

 


 

Kommentera