Alla röstningsresultat från Melodifestivalen 2022

MELODIFESTIVALEN 2022 – RESULTAT. Alla sändningar i årets Melodifestival är nu avgjorda och därmed är alla enskilda resultat och siffror presenterade.

I den här artikeln ger vi dig en översikt av de resultat som var i deltävlingarna, semifinalen och finalen utifrån den officiella resultatlistan som SVT har gått ut med. En del av statistiken har dock varit offentlig under tävlingens gång medan andra siffror har hållits hemliga, men nu är det inga hemligheter kvar längre, i alla fall inte för 2022 års uttagning!

 

Respektive resultatdel

Om du inte vill bläddra i artikeln kan du använda länkarna för att komma till respektive sektion:

 


Deltävling 1 (5:e februari)

I den första deltävlingen tävlade Malou Prytz, Theoz, Shirley Clamp, Omar Rudberg, Danne Stråhed, Cornelia Jakobs och Robin Bengtsson. På grund av tekniska problem med Melodifestivalens app kunde endast telefonröster användas i detta program. Därför finns det inga uppgifter om enskilda poäng som delats ut.

 

Röster (omg 1+2)

 • Vinnare: Cornelia Jakobs* (57 790 röster)

 • 2. Robin Bengtsson (27 167 + 12 743 = 39 910 röster)
 • 3. Danne Stråhed (22 611 + 7 827 = 30 438 röster)
 • 4. Theoz (18 593 + 7 119 = 25 712 röster)
 • 5. Omar Rudberg (15 034 + 6 143 = 21 177 röster)
 • 6. Shirley Clamp (12 290 + 4 606 = 16 896 röster)
 • 7. Malou Prytz (11 666 + 4 407 = 16073 röster)
 

 

Placeringar (omgång 2)**

 • Robin Bengtsson

 • Danne Stråhed
 • Theoz

 • Omar Rudberg
 • Shirley Clamp
 • Malou Prytz

Noteringar

* I kraft av att Cornelia Jakobs vann den första röstningsomgången behövde hon inte medverka i den andra röstningsomgången.

** Bidragen rangordnas i ordning efter den andra finalisten, vilka två bidrag som gick till semifinalen och vilka tre bidrag som åkte ut.

 

Antalet 12-poängare (från de åtta röstningsgrupperna)

På grund av tekniska problem med Mello-appen baserades samtliga resultat i denna deltävling enbart på telefonröstningen.

 

Totalsiffror

 • Antalet röstande: 92 275 st
 • Antalet röster: 207 996 st
 • Pengar till Radiohjälpen: 594 955 kronor

 


Deltävling 2 (12:e februari)

I den andra deltävlingen tävlade Liamoo, Niello & Lisa Ajax, Samira Manners, Alvaro Estrella, Browsing Collection, John Lundvik och Tone Sekelius. Så här blev resultatet gällande tittarröster och totalpoäng:

 

Röster (omg 1+2)

 • Vinnare: Liamoo* (1 251 962 röster)

 • 2. John Lundvik (1 203 899 + 778 736 = 1 982 635 röster)
 • 3. Alvaro Estrella (1 101 316 + 632 112 = 1 733 428 röster)
 • 4. Tone Sekelius (946 861 + 671 065 = 1 617 926 röster)
 • 5. Browsing Collection (934 656 + 488 204 = 1 422 860 röster)
 • 6. Samira Manners (918 801 + 483 416 = 1 402 217 röster)
 • 7. Niello & Lisa Ajax (729 173 + 394 603 = 1 123 776 röster)
 

 

Poäng (omgång 2)**

 • John Lundvik (92 poäng)

 • Alvaro Estrella (69 poäng)
 • Tone Sekelius (62 poäng)

 • Samira Manners (35 poäng)
 • Browsing Collection (33 poäng)
 • Niello & Lisa Ajax (21 poäng)

Noteringar

* I kraft av att Liamoo vann den första röstningsomgången behövde han inte medverka i den andra röstningsomgången.

** Bidragen rangordnas i ordning efter den andra finalisten, vilka två bidrag som gick till semifinalen och vilka tre bidrag som åkte ut.

 

Antalet 12-poängare (från de åtta röstningsgrupperna)

 • 7 st: John Lundvik
 • 1 st: Alvaro Estrella

 

Totalsiffror

 • Antalet röstande: 541 541 st
 • Antalet röster: 10 514 804 st
 • Pengar till Radiohjälpen: 321 865 kronor

 

Avvikelser mellan antalet röster kontra utdelade poäng

Browsing Collection fick totalt sett 20 643 fler röster än Samira Manners, men när de enskilda röstningsgrupperna fördelade ut sina poäng hamnade Samira en placering ovanför Browsing Collection.

Tittarna hade i övrigt nästan samma rangordning för tävlingsbidragen i både den första och andra omgången (räknat separat). Den enda skillnaden här var att Alvaro Estrella var trea och Tone Sekelius fyra i den första omgången och sedan tvärtom i den andra omgången. Totalt sett blev dock Alvaro Estrella deltävlingens trea och Tone Sekelius var deltävlingens fyra.

Avslutningsvis ska vi också säga att deltävlingsvinnaren Liamoo hamnar egentligen näst sist när det kommer till det totala antalet rösterna. Det har däremot sin förklaring i att han inte deltog i den andra röstningsomgången eftersom han fick sin finalplats som vinnare i den första röstningsomgången.

 


Deltävling 3 (19:e februari)

I den tredje deltävlingen tävlade Cazzi Opeia, Lancelot, Lisa Miskovsky, Tribe Friday, Faith Kakembo, Linda Bengtzing och Anders Bagge. Så här blev resultatet gällande tittarröster och totalpoäng:

 

Röster (omg 1+2)

 • Vinnare: Anders Bagge* (1 717 664 röster)

 • 2. Faith Kakembo (1 076 213 + 685 512 = 1 761 725 röster)
 • 3. Lisa Miskovsky (885 647 + 551 025 = 1 436 672 röster)
 • 4. Cazzi Opeia (814 904 + 496 428 = röster)
 • 5. Linda Bengtzing (729 974 + 404 576 = 1 134 550 röster)
 • 6. Lancelot (701 151 + 388 513 = 1 089 664 röster)
 • 7. Tribe Friday (665 176 + 368 861 = 1 034 037 röster)
 

 

Poäng (omgång 2)**

 • Faith Kakembo (79 poäng)

 • Lisa Miskovsky (75 poäng)
 • Cazzi Opeia (67 poäng)

 • Linda Bengtzing (37 poäng)
 • Lancelot (35 poäng)
 • Tribe Friday (19 poäng)

Noteringar

* I kraft av att Anders Bagge vann den första röstningsomgången behövde han inte medverka i den andra röstningsomgången.

** Bidragen rangordnas i ordning efter den andra finalisten, vilka två bidrag som gick till semifinalen och vilka tre bidrag som åkte ut.

 

Antalet 12-poängare (från de åtta röstningsgrupperna)

 • 4 st: Lisa Miskovsky
 • 3 st: Faith Kakembo
 • 1 st: Cazzi Opeia

 

Totalsiffror

 • Antalet röstande: 556 791 st
 • Antalet röster: 9 485 644 st
 • Pengar till Radiohjälpen: 478 608 kronor

 

Avvikelser mellan antalet röster kontra utdelade poäng

Inga avvikelser noterades, utan bidragen placerade sig i samma rangordning både i antalet inkomna hjärt- och telefonröster respektive röstningsgruppernas utdelade poäng. Däremot kan vi berätta att deltävlingsvinnaren Anders Bagge hamnar egentligen tvåa när det kommer till det totala antalet rösterna. Det har sin förklaring i att han inte deltog i den andra röstningsomgången eftersom han fick sin finalplats som vinnare i den första röstningsomgången.

 


Deltävling 4 (26:e februari)

I den fjärde och sista deltävlingen tävlade Anna Bergendahl, Lillasyster, Malin Christin, Tenori, Medina, Angelino och Klara Hammarström. Så här blev resultatet gällande tittarröster och totalpoäng:

 

Röster (omg 1+2)

 • Vinnare: Klara Hammarström* (1 184 182 röster)

 • 2. Medina (1 071 508 + 736 280 = 1 807 788 röster)
 • 3. Lillasyster (921 658 + 560 382 = 1 482 040 röster)
 • 4. Anna Bergendahl (878 089 + 519 678 = 1 397 767 röster)
 • 5. Angelino (679 799 + 367 428 = 1 047 227 röster)
 • 6. Tenori (508 062 + 259 361 = 767 423 röster)
 • 7. Malin Christin (520 201 + 217 215 = 737 416 röster)
 

 

Poäng (omgång 2)**

 • Medina (84 poäng)

 • Anna Bergendahl (73 poäng)
 • Lillasyster (65 poäng)

 • Angelino (37 poäng)
 • Tenori (37 poäng)
 • Malin Christin (16 poäng)

Noteringar

* I kraft av att Klara Hammarström vann den första röstningsomgången behövde hon inte medverka i den andra röstningsomgången.

** Bidragen rangordnas i ordning efter den andra finalisten, vilka två bidrag som gick till semifinalen och vilka tre bidrag som åkte ut.

 

Antalet 12-poängare (från de åtta röstningsgrupperna)

 • 4 st: Medina
 • 3 st: Anna Bergendahl
 • 1 st: Lillasyster

 

Totalsiffror

 • Antalet röstande: 534 683 st
 • Antalet röster: 8 423 843 st
 • Pengar till Radiohjälpen: 1 435 319 kronor

 

Avvikelser mellan antalet röster kontra utdelade poäng

Lillasyster fick 84 273 fler röster än Anna Bergendahl, men när röstningsgruppernas poäng delades ut hamnade Anna Bergendahl en placering högre än Lillasyster.

I fallet mellan Angelino och Tenori, som hamnade på samma totalpoäng i omgång 2, sker rangordningen i första hand efter den låt som har fått flest inkomna tittarröster (enligt SVT:s regler). Då Angelino fick 279 804 fler tittarröster än Tenori blir placeringarna därefter.

Avslutningsvis ska vi också säga att deltävlingsvinnaren Klara Hammarström hamnar egentligen fyra när det kommer till det totala antalet rösterna. Det har däremot sin förklaring i att hon inte deltog i den andra röstningsomgången eftersom hon fick sin finalplats som vinnare i den första röstningsomgången.

 


Semifinal (5:e mars)

I semifinalen tävlade de åtta bidrag som hamnat på tredje och fjärde plats i deltävlingarna om fyra finalplatser. Bidragen var den här gången uppdelade i två semifinaler om fyra per semi där tittarna fick rösta vidare två bidrag i varje semi. Inför momentet skedde en lottning för att fördela in artisterna i semifinalerna, och själva lottningen var helt fristående gällande hur bidragen hade placerat sig i deltävlingarna respektive vilken deltävling som varje bidrag hade tävlat i.

Under tv-sändningen rangordnade de åtta röstningsgrupperna (i Mello-appen och telefonröstningen) bidragen från plats 1 till 4 som omvandlades till poängerna 12, 10, 8 och 5. Därefter lades poängen samman och de två bidrag som hade fått högst totalpoäng i respektive grupp gick till final. Ett bidrag kunde få mellan 40 och 96 poäng.

Nedan presenteras resultatet inom varje semifinal. Notera att respektive bidrags poängsumma är totalpoängen!

 

Semigrupp 1

Röster


 • 1. Tone Sekelius (1 185 407 röster)
 • 2. Alvaro Estrella (1 045 540 röster)
 • 3. Anna Bergendahl (863 838 röster)
 • 4. Danne Stråhed (640 928 röster)

 

Poäng*


 • 1. Tone Sekelius (86 poäng)
 • 2. Anna Bergendahl (77 poäng)

 • 3. Alvaro Estrella (71 poäng)
 • 4. Danne Stråhed (46 poäng)
 

 

Semigrupp 2

Röster


 • 1. Theoz (968 353 röster
 • 2. Lisa Miskovsky (898 141 röster)
 • 3. Cazzi Opeia (844 189 röster)
 • 4. Lillasyster (813 402 röster)

 

Poäng*


 • 1. Cazzi Opeia (76 poäng)
 • 2. Theoz (71 poäng)

 • 3. Lisa Miskovsky (68 poäng)
 • 4. Lillasyster (65 poäng)

Noteringar

* I semifinalen räknades antalet totalpoäng i första hand som resultat, men om bidrag hade hamnat på samma totalpoäng hade antalet röster räknats in. Inga bidrag hamnade dock på samma totalsumma varför det är poängen som räknas helt och hållet.

 

Antalet 12-poängare (från de åtta röstningsgrupperna)

Grupp 1

 • 4 st: Anna Bergendahl (röstningsgrupp 45–59 år, 60–74 år, 75+ år och telefonröstningen)
 • 3 st: Tone Sekelius (röstningsgrupp 10–15 år, 16–29 år och 30–44 år)
 • 1 st: Alvaro Estrella (röstningsgrupp 3–9 år)

 

Grupp 2

 • 4 st: Lisa Miskovsky (röstningsgrupp 45–59 år, 60–74 år, 75+ år och telefonröstningen)
 • 4 st: Theoz (röstningsgrupp 3–9 år, 10–15 år, 16–29 år och 30–44 år)

 

Totalsiffror

 • Antalet röstande: 584 876 st
 • Antalet röster: 6 415 609 st
 • Pengar till Radiohjälpen: 2 247 152 kronor

 

Avvikelser mellan antalet röster kontra utdelade poäng

I semifinalgrupp 1 fick Alvaro Estrella 208 702 fler röster mot Anna Bergendahl, men när röstningsgrupperna delade ut sina poäng hamnade Anna Bergendahl 6 poäng före Alvaro Estrella och tog en finalplats.

I semifinalgrupp 2 fick Cazzi Opeia endast tredje flest röster men vann när röstningsgrupperna delade ut sina poäng. Exempelvis fick tvåan Theoz 124 164 fler röster och även trean Lisa Miskovsky fick 53 952 fler röster jämfört med Cazzi Opeia. Men det var totalpoängen som gällde och där fick Cazzi Opeia högst totalpoäng följt av Theoz, Lisa Miskovsky och Lillasyster.

Vi ska även säga det att den andra semifinalgruppen var betydligt mer jämn i poängen jämfört med den första semifinalgruppen i och med att det endast skilde 11 poäng mellan ettan och fyran, till skillnad mot den första gruppen där det skilde hela 40 poäng mellan ettan och fyran!

 

 


Finalen (12:e mars)

I finalen i Melodifestivalen 2022 tävlade 12 artister om segern och resultatet avgjordes till en hälft av de åtta röstningsgrupperna och en hälft av de åtta internationella jurygrupperna. Respektive part kunde ge ett bidrag som lägst 0 totalpoäng och som högst 96 totalpoäng. Efter att sändningen var slut såg resultatet ut så här:

 

Int. juryns totalpoäng

 1. Cornelia Jakobs – 76p
 2. Liamoo – 65p
 3. Medina – 53p
 4. John Lundvik – 43p
 5. Theoz – 39p
 6. Faith Kakembo – 33p
 7. Tone Sekelius – 31p
 8. Anders Bagge – 31p
 9. Robin Bengtsson – 29p
 10. Klara Hammarström – 27p
 11. Cazzi Opeia – 26p
 12. Anna Bergendahl – 11p

Tittarnas poäng

 1. Anders Bagge – 90p
 2. Cornelia Jakobs – 70p
 3. Klara Hammarström – 56p
 4. Medina – 56p
 5. Tone Sekelius – 53p
 6. Cazzi Opeia – 29p
 7. Theoz – 26p
 8. Liamoo – 26p
 9. Faith Kakembo – 18p
 10. Anna Bergendahl – 18p
 11. John Lundvik – 17p
 12. Robin Bengtsson – 5p

TOTALRESULTAT

Så här slutade finalen i årets Melodifestival (listas jurypoäng + tittarpoäng = totalsumma):

 1. Cornelia Jakobs – Hold Me Closer (76 + 70 = 146p)
 2. Anders Bagge – Bigger Than The Universe (31 + 90 = 121p)
 3. Medina – In i dimman (53 + 56 = 109p)
 4. Liamoo – Bluffin (65 + 26 = 91p)
 5. Tone Sekelius – My Way (31 + 53 = 84p)
 6. Klara Hammarström – Run To the Hills (27 + 56 = 83p)
 7. Theoz – Som du vill (39 + 26 = 65p)
 8. John Lundvik – Änglavakt (43 + 17 = 60p)
 9. Cazzi Opeia – I Can’t Get Enough (26 + 29 = 55p)
 10. Faith Kakembo – Freedom (33 + 18 = 51p)
 11. Robin Bengtsson – Innocent Love (29 + 5 = 34p)
 12. Anna Bergendahl – Higher Power (11 + 18 = 29p)

Antalet 12-poängare (från de åtta jurygrupperna)

 • 4 st: Cornelia Jakobs
 • 1 st: John Lundvik
 • 1 st: Liamoo
 • 1 st: Medina
 • 1 st: Theoz

 

Antalet 12-poängare (från de åtta röstningsgrupperna)

 • 6 st: Anders Bagge
 • 1 st: Cornelia Jakobs
 • 1 st: Theoz

 

Tittarröster

 1. Anders Bagge – 3 464 137 röster
 2. Cornelia Jakobs – 2 937 401 röster
 3. Klara Hammarström – 2 409 631 röster
 4. Medina – 2 129 113 röster
 5. Tone Sekelius – 2 113 374 röster
 6. Theoz – 1 509 285 röster
 7. Liamoo – 1 506 098 röster
 8. Cazzi Opeia – 1 488 320 röster
 9. John Lundvik – 1 324 091 röster
 10. Faith Kakembo – 1 268 069 röster
 11. Robin Bengtsson – 1 157 117 röster
 12. Anna Bergendahl – 1 056 035 röster

 

Totalsiffror

 • Antalet röstande: 1 088 043 personer
 • Antalet röster: 22 447 671 röster
 • Pengar till Radiohjälpen: 5 427 517 kronor (nytt insamlingsrekord)

 

Avvikelser mellan antalet röster kontra utdelade poäng (hos tittarna)

Artister som fick fler hjärt/telefonröster men lägre poäng av tittarna

John Lundvik fick nionde flest tittarröster men i totalpoängen hamnade han näst sist.

 

Artister som fick färre hjärt/telefonröster men högre poäng av tittarna

Cazzi Opeia fick 20 965 färre röster mot Theoz och 17 778 färre röster mot Liamoo men när poängen delades ut fick hon högre totalpoäng jämfört med bägge dessa två artister.

Anna Bergendahl fick lägst antal tittarröster men fick tredje minst tittarpoäng.

 


 

Kommentera