Inför Duellen: Eurovision 2020 vs. 2021

VI JÄMFÖR. Det har blivit dags att än en gång ställa två Eurovision-år mot varandra och kora vilket av dem som är bäst. I år handlar det om bidragen i som skulle ha tävlat i Eurovision 2020 som möter bidragen som tävlade 2021.

 

Hur fungerar jämförelsen?

I korthet går projektet ut på att vi går igenom land för land och röstar fram det bidraget som vi anser varit bäst. Varje skribent får således välja en favorit från år 2020 eller 2021 för varje land och sedan sammanställer vi rösterna där det år som fått högst totalpoäng vinner. För att göra en så rättvis jämförelse mellan dessa år utgår vi bara ifrån vad vi tycker om låtarna och inte de faktiska scenframträdandena. Vi har också valt att bara ta med de 39 länder som hade tävlingsbidrag bägge åren, varför både Armenien och Belarus saknas i startfältet.

 

Uppdelning i olika delar

Eftersom vi vill göra detta lite mer spännande har vi valt att dela upp länderna i olika grupper om 5 eller 6 länder per grupp, och sedan släpper vi resultaten en gång per dag. Avslutningsvis presenterar vi hur var och en tyckt totalt sett i varje del och ju fler resultat som trillar in desto mer kommer att adderas på till dess att vi har ett slutresultat.

Du får gärna tycka till i kommentarsfältet om vilka val du gör.

 

När släpps delarna?

Delarna kommer att släppas en gång per dag mellan måndag 15:e november och söndag 21:a november. Varje släpp sker exakt klockan 09:00 här på hemsidan och på Facebook. För själva spänningens skull kommer vi att presentera länderna i en slumpvis vald ordning och vilka länder det handlar om presenteras först i respektive del. I den sjunde och sista delen presenteras sedan slutresultatet där vårt gemensamma favoritår mellan 2020 och 2021 koras.

 

Med det sagt vill vi önska Mycket nöje från oss i Panelen!

 


 

Kommentera