Vi kikar på resultatet i Inofficiell Eurovision 2020

INOFFICIELL EUROVISION 2020 – RESULTAT. Vi har en vinnare i årets Inofficiella Eurovision-projekt och i och med det presenterar vi nu resultatet för hur ni och vi röstat i semifinaler och finalen. Här kommer en sammanställning med länkar till detaljerade resultat i respektive omröstning.

 

Semifinalerna


I respektive semifinal har både ni läsare och vi skribenter röstat på våra favoritbidrag.

Läsarna kunde välja upp till tio bidrag per semifinal och röstningen skedde i en egen opinionsundersökning. När omröstningarna avslutades omvandlades läsarnas inkomna röster till poäng, vilket skedde procentuellt. Varje lands bidrags enskilda röster dividerades först med det totala antalet inkomna röster. Den procentsats bidraget fått multiplicerades sedan med totalpoängen 464. Till exempel, om “Land A” fick 10 procent av rösterna i denna semifinal fick “Land A” också 10 procent av era poäng.

Den andra hälften av rösterna i denna semifinal stod vi panelmedlemmar i ESC-Panelen för, där var och en av oss åtta skribenter gav poäng till tio favoritbidrag enligt Eurovision-skalan (12, 10, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng). Totalt delade vi ut lika stor summa som läsarna tillsammans – 464 poäng.

När både läsarna och skribenterna röstat klart lade vi samman totalpoängen och fick därmed fram tio vinnare från varje semifinal. Det var möjligt att rösta på sitt eget land.

 

Semifinal 1: helhetskommentar

I den första semifinalen tävlade 17 länder och det inkom röster från totalt 376 läsare som tillsammans delade ut 3 498 röster till bidragen.

Fördjupning: Alla resultat i semi 1 »

 

Gemensamma och skilda favoriter

Läsarna och ESC-Panelen hade 8 av 10 gemensamma favoriter. Dessa länder var (i bokstavsordning): Australien, Azerbajdzjan, Irland, Israel, Litauen, Norge, Ryssland och Sverige.

Förutom dessa länder ville även läsarna ha med Malta och Rumänien medan ESC-Panelen ville ha med Kroatien och Ukraina.

I det adderade läget räddade läsarna vidare Rumänien medan ESC-Panelen räddade vidare Ukraina.

Både läsarna och ESC-Panelen hade Belgien, Cypern, Nordmakedonien, Slovenien och Vitryssland utanför respektive topp 10. Dessa fem länder rankas i bokstavsordning.

 

 

Semifinal 2: helhetskommentar

I den andra semifinalen tävlade 18 länder och det inkom röster från totalt 265 läsare som tillsammans delade ut 2 631 röster till bidragen.

Fördjupning: Alla resultat i semi 2 »

 

Gemensamma och skilda favoriter

Läsarna och ESC-Panelen hade 7 av 10 gemensamma favoriter. Dessa länder var (i bokstavsordning): Albanien, Bulgarien, Danmark, Finland, Grekland, Island och Schweiz.

Förutom dessa länder ville även läsarna ha med Armenien, Serbien och Österrike medan ESC-Panelen ville ha med Estland, Lettland och Moldavien.

I det adderade läget räddades ESC-Panelens tre extra favoriter (Estland, Lettland och Moldavien) vidare till final, medan läsarnas samtliga extra favoriter (Armenien, Serbien och Österrike) åkte ut.

Både läsarna och ESC-Panelen hade Georgien, Polen, Portugal, San Marino och Tjeckien utanför respektive topp 10. Dessa fem länder rankas i bokstavsordning.

 

 

Finalen


Till skillnad från semifinalerna var det denna gång ingen uppdelning mellan läsarna och ESC-Panelen i fördelning av röster, utan såväl era som våra röster lades samman direkt till ett totalresultat. Däremot tycker vi det är roligt att se hur skillnaden blev mellan de olika perspektiven, på samma sätt som det var i semifinalerna. Därför redovisar vi dessa rankingskillnader här samt hur resultatet blev när rösterna slogs samman.

Fördjupning: Alla finalresultat »

 

Antalet inkomna röster

Av alla läsares topplistor som inkom godkändes* 265 stycken. Tillsammans med oss skribenters åtta listor blev det totalt 273 listor som räknades in som resultat.

Varje persons topplista fördelade ut 58 poäng i de fasta valörerna 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Högsta poängen gick till den som man satte som etta/vinnare och därefter i nedåtgående skala för resterande nio bidrag inom sin topp 10.

* En godkänd topplista skulle innehålla tio eller fler än tio bidrag. Alla ens val utöver topp 10 fick noll poäng.

 

Resultat

Den stora favoriten i finalen var Islands Daði & Gagnamagnið med bidraget “Think About Things“ som fick ihop totalt 1501 poäng från totalt 188 personer. Av dessa var det 113 personer som hade satt Island på sin första, andra eller tredje plats.

På en respektabel andraplats hittade sig Sveriges bidrag “Move” med The Mamas in på 1261 poäng, alltså 240 poäng mindre än Island. The Mamas fick däremot fler 12:or än Island (53 mot 44 stycken) men färre poänggivare, 170 totalt för att vara korrekt. 81 personer som röstade på Sverige hade The Mamas på sin första, andra eller tredje plats.

På tredje plats hittade sig Litauen in med gruppen The Roop och låten “On Fire”. De fick poäng från totalt 161 personer varav 77 hade dem på sin första, andra eller tredje plats. Mängden 12-poängare stannade på 30 stycken.

 

Mer finalstatistik

Skillnader i ranking

Sett ut er rankingperspektiv skilde det sig en hel del mellan läsarna och oss i ESC-Panelen. Så här såg respektive parts topp 5 ut:


Läsarnas topp 5

 • 1. iceland_smallIsland
 • 2. sweden_smallSverige
 • 3. lithuania_smallLitauen
 • 4.switzerland_smallSchweiz
 • 5. Bulgarien

 

ESC-Panelens topp 5

 • 1. Ryssland
 • 2.switzerland_smallSchweiz
 • 3. lithuania_smallLitauen
 • 4. Bulgarien
 • 5. australia_smallAustralien

Kommentar: Om vi jämför topp 5 hittar vi tre länder som bägge har med, men endast en av dessa är på samma placering, i det här fallet Litauen. Det är också det enda land som både läsarna och ESC-Panelen hade på samma slutplacering av alla finalens 26 bidrag. Läsarnas vinnare Island återfinns först på ESC-Panelens plats 18 och tvåan Sverige först på plats 24! ESC-Panelens vinnare Ryssland satte läsarna först på plats 6 och tvåan Schweiz på fjärde plats. Panelens femma, Australien, hamnade först på plats 17 hos läsarna. Andra länder som det också skilde sig mycket kring var Albanien och Ukraina, som ESC-Panelen hade på topp 10 men läsarna i botten och Frankrike och Danmark som läsarna hade på topp 10 men vi i panelen ratade.

Det finns fler exempel på differenser och dessa tänkte vi kika på också i denna sammanfattning.

 

Största och minsta differensen

Här kikar vi på den största och minsta differensen var mellan länderna som vi i ESC-Panelen och ni läsare hade.


Topp 5, störst oenighet:

 • 1. sweden_smallSverige (22 placeringar)
 • 2. iceland_smallIsland (17 placeringar)
 • 3. Albanien (14 placeringar)
 • 4. Ukraina (13 placeringar)
 • 5. australia_smallAustralien (12 placeringar)

 

Topp 5, störst enighet

 • 1. lithuania_smallLitauen (Samma placering)
 • 2. Bulgarien (1 placering)
 • 2. ireland_smallIrland (1 placering)
 • 2. norway_smallNorge (1 placering)
 • 2. Tyskland (1 placering)

 

 

Bidrag som fick mest och minst antal utdelade poäng

Här kikar vi på den vilka länder som totalt sett fick poäng från flest respektive minst antal personer. Listorna gäller poänggivare till respektive bidrag, och inte från vilket land poänggivaren röstade ifrån.


Topp 5, flest utdelade poäng:

 • 1. iceland_smallIsland (188 poänggivare)
 • 2. sweden_smallSverige (170 poänggivare)
 • 3. lithuania_smallLitauen (161 poänggivare)
 • 4. Tyskland (148 poänggivare)
 • 5.switzerland_smallSchweiz (147 poänggivare)

 

Botten 5, minst utdelade poäng

 • 22. estonia_smallEstland (64 poänggivare)
 • 23. Grekland (58 poänggivare)
 • 24.Albanien (55 poänggivare)
 • 25. latvia_smallLettland (48 poänggivare)
 • 26. Moldavien (35 poänggivare)

 

Antal 12-poängare

Här kikar vi på vilka länder som fick flest respektive minst antal 12-poängare.


Topp 5, flest antal 12:or

 • 1. sweden_smallSverige (53 stycken)
 • 2. iceland_smallIsland (44 stycken)
 • 3. lithuania_smallLitauen (30 stycken)
 • 4.switzerland_smallSchweiz (23 stycken)
 • 5. Bulgarien (16 stycken)

 

Botten 5, minst antal 12:or

 • 19. finland_smallFinland (2 stycken)
 • 19. Grekland (2 stycken)
 • 19. latvia_smallLettland (2 stycken)
 • 19. Nederländerna (2 stycken)
 • 23. Israel (1 st)
 • 23.Ukraina (1 st)
 • 25. Moldavien (inga 12:or)
 • 25. Spanien (inga 12:or)

 


 

Kommentera