Eurovision 2021: Hur ser det ut nu?

EUROVISION 2021. Sedan den 18:e mars står det klart att EBU inte kommer att genomföra en Eurovision i Rotterdam år 2020. Detta framförallt med anledning av osäkerheten kring omfattningen av coronaviruset covid19s spridning men också att många länder tvingats att stänga sina gränser för att minska smittspridningen. Så hur går vi vidare – här kommer några svar.

Detta är en sammanfattning av den frågeställning Eurovision.tv har gjort, och den ser ut som följer (obs! I skrivande stund = 19 mars 2020):

 

Varför ställs Eurovision 2020 in?

Med anledning av att det är väldigt osäkra tider just nu och att Europa förmodligen kommer vara drabbat av coronaviruset för många månader framåt går det inte att arrangera en Eurovision 2020 i maj som planerat. Det fanns dock ett antal scenarier som EBU prövade men som man inte ansåg vara realistiska.

Det första var att skjuta upp evenemanget till hösten 2020. Problemet är där att ingen vet hur virus-situationen kommer att utveckla sig, och förutom det hade också vinnarlandet fått för lite tid på sig att genomföra sitt arrangemang 2021. Vanligen får vinnarlandet 11 månader på sig, och nu hade det kunnat bli så lite som 5-6 månader vilket är organisatoriskt omöjligt. Här hade förvisso referensgruppen som exempel kunnat gått in och på förhand bestämt ett värdland för 2021 (som man gör i Junior Eurovision) eller låtit vinnarlandet 2020 arrangera 2022, dvs. hoppat över 2021 års tävling helt och hållet. Inget av dessa alternativ antogs.

Ett annat scenario hade varit att hålla hela festen utan publik, men det är något som oavsett nu inte hade varit möjligt. Detta för att Nederländerna införde en tillfällig förordning som förbjuder folksamlingar på mer än 100 personer. I sammanhanget kan man räkna så här: om alla 26 finalister har 6 personer på scenen blir det bara då totalt 156 personer i arenan. Då är varken låtskrivare eller övrig delegation inräknad, ej heller den personal som arbetar i arenan. Förvisso hade man säkert kunnat dela upp alla på ett annat sätt, t.ex. sätta vissa i ett rum och andra i ett annat rum, eller minskat delegationernas storlekar till max 2-3 personer och tagit bort alla överflödig personal som gått. Men så blir det alltså inte.

Ytterligare ett scenario hade varit att bara köra tävlingen digitalt, men eftersom att EBU anser att Eurovision handlar om att samla artister och fans på en plats såg man det som ett omöjligt scenario.

 

Kommer Rotterdam få stå värd för Eurovision 2021?

Det är i skrivande stund inte bestämt om Rotterdam kommer att få förnyat förtroende att arrangera Eurovision 2021. EBU håller dialog med TV-bolaget NPO, NOS och AVROTROS samt Rotterdams stadsledning om intresset finns. Skulle de inte komma överens kommer förmodligen referensgruppen gå ut och fråga intresserade TV-bolag i Europa om de vill ta hand om arrangemanget. Men först, låt oss avvakta beskedet från Rotterdam.

 

Finns det några tävlingsdatum för 2021?

I skrivande stund saknas tävlingsdatum för Eurovision 2021. Tills vidare får vi utgå ifrån att den med all sannolikhet kommer att genomföras någon gång under våren eller försommaren 2021.

 

Kommer bidragen som skulle ha tävlat 2020 få tävla 2021?

EBU förde en diskussion med sin referensgrupp om man för en gångs skull skulle komma att tillåta att bidragen som skulle ha tävlat ett år också får tävla det kommande året, men beskedet blev negativt. Det som hindrade ett sådant beslut är att det finns en tävlingsregel som säger att inga Eurovisionbidrag får ha gjorts offentliga före den 1:a september året innan. För 2021 innebär det september 2020. Denna regel finns för att EBU vill att tävlingsländerna varje år ska skicka nyskrivna originalverk istället för covers eller äldre släppta låtar.

Däremot finns det inget hinder för länder att skicka samma artist igen, vilket några länder har flaggat för att göra.

 

Blir det någon Eurovision-CD 2020?

I skrivande stund saknas information om detta. EBU för samtal med Universal Music angående detta och kommer med besked vid ett senare tillfälle.

 

Till dig som har köpt biljett/er till 2020

EBU kommer att informera alla som har köpt biljetter till semifinalerna och/eller finalen huruvida biljetterna hålls giltiga till 2021 eller om man betalar tillbaka pengarna. Just nu finns ingen info om hur det blir, utan du får avvakta och vänta in besked från biljettåterförsäljaren.

 

Till sist: Finns det några hinder för Junior Eurovision 2020?

I skrivande stund finns det inget som säger att även Junior Eurovision 2020 kommer att ställas in. Juniortävlingen har förvisso ännu inget satt officiellt finaldatum men eftersom den vanligtvis brukar avgöras på senhösten, och då som oftast i november, är det ett bra tag kvar innan EBU behöver fatta ett sådant beslut. Istället fortgår den produktionen, och senaste nytt är att eventet åter tilldelats att äga rum i Polen.

Enkelt talat handlar det om hur covid19-situationen utvecklar sig till hösten och skulle det vara en liknande situation som den vi ser nu under vintern 2020 så finns självklart risken att tävlingen ställs in. Men låt oss inte gå händelserna allt för långt i förväg…

 


 

Kommentera