EBU ger tillfälliga lugna besked om Eurovision 2020

Foto & copyright: 3093594/Pixabay.com

EUROVISION 2020. EBU har nu meddelat att det ännu inte finns något som säger att Eurovision 2020 ska ställas in eller skjutas upp. Detta med anledning av coronavirusets framfart.

 

Vad har hänt?

Det har inte undgått någon att hela världen, och framförallt Europa, drabbas just nu av coronaviruset COVID19. Eftersom viruset är nytt och det inte finns något vaccin mot det/ingen är immun mot det skapar det viss panik i alla länder om hur man ska hantera situationen. Just nu är det många länder som mer eller mindre går i lock-down där bland annat många kultur- och nöjesevent ställs in eller skjuts på framtiden till sensommaren, hösten eller i vissa fall till året därpå.

Fredagen den 13:e mars kom däremot ett något lugnare besked från EBU gällande Eurovision 2020s framtid. Nu säger man från EBU:s håll klart och tydligt att det ännu inte finns några beslut kring om årets tävling ska skjutas på framtiden eller ställas in helt. Däremot utvärderar man ständigt information från WHO och lokala myndigheter utifrån hur läget i världen ser ut för tillfället. Om t.ex. situationen skulle ändras till det positiva kommer tävlingen med all säkerhet köras som planerat men om läget i april är detsamma som det är nu skulle det kunna bli tal om annat. Vad resultatet av detta i så fall innebär kommer EBU att meddela först vid den tidpunkten.

Därför ska denna nyhet ses som NOS, NPO och AVROTROS fortsätter att jobba med produktionen av de två semifinalerna och finalen tills annan information ges.

 

Varför kommer beskedet i april och inte nu?

Anledningen till att beskedet dröjer beror på att det är först i april som det är tänkt att produktionen flyttar in i tävlingsarenan Ahoy och att scenbygget startar. Om tävlingen inte blir av i maj kommer scenen självklart inte byggas upp, men om den byggs upp kommer produktionen med all sannolikhet avgöras på tidigare satta datum eller kanske med några veckors fördröjning.

 

Blir årets Eurovision Pre Partyn av?

Inför varje Eurovision-säsong hålls olika så kallade Eurovision Pre Partyn i olika städer runt om i Europa där artister och fans träffas. Dessa har hållits årligen sedan många år och är planerade att hållas även 2020. Denna säsong är tre fester inplanerade i London den 29:e mars, Amsterdam den 4:e april och Madrid den 10-11:e april. Riga kommer däremot inte hålla någon fest i år, även om detta beslut officiellt inte beror på den rådande situationen.

Varken London eller Amsterdam har ännu meddelat om de kommer att ställa in eller ev. genomföra det vid senare tillfälle. Däremot har ledningen bakom Madrids tvådagarsparty meddelat att de ställer in festen tills vidare. Det innebär att om Eurovision 2020 hålls som planerat i maj blir det ingen party i Madrid som planerat, men om Eurovision flyttas fram kommer de eventuellt köra ett Pre Party inför. Men just nu pekar det mesta på att festen i Madrid är nedlagd 2020 och att den återkommer först nästa vår.

 

Olika scenarier för Eurovision 2020


EBU har som sagt ännu inte gett några signaler om hur årets tävling kan påverkas av detta, utan dessa fyra scenarier är utifrån våra egna spekulationer, och även från medialt håll i Nederländerna.

 

1. Tävlingen blir av som tänkt i maj…

…men att det kan bli tal om vissa begränsningar, framförallt publikmässiga. I veckan införde nämligen Nederländerna ett förbud mot att anordna folksamlingar med mer än 100 personer. Förbudet gäller just nu fram till 31:a mars, men kan komma att förlängas beroende på hur situationen ser ut då. Och om detta förbud är kvar i maj skulle det i så fall kunna innebära att programmen genomförs med att artisterna får sjunga inför en tom arena. Precis som det var i årets Dansk MGP-final den 7:e mars.

 

2. Tävlingen skjuts på framtiden…

…och förmodligen i så fall antingen någon månad framåt eller kanske till och med till tidiga hösten. Detta gör såklart att planeringen för tävlingen fallerar något samt att den även fallerar för 2021 års värdnation. Detta eftersom 2021 års värdland kommer att få betydligt kortare tid på sig att arrangera om 2020 års final först blir avgjord i augusti, september eller till och med i oktober. Det kan också bli problematiskt för länder som vill hålla i publika uttagningar till 2021 eftersom antagningsperioder med mera skulle krocka med en ännu inte avgjord Eurovision.

Om tävlingen skulle hållas först till hösten är det inte omöjligt att EBU ger 2020 års vinnarland uppdraget att arrangera Eurovision först 2022, för att de ska få mer tid på sig att kunna hålla evenemanget. Annars får de bara troligen 6-8 månader på sig, vilket idag är en fullständig omöjlighet med tanke på hur stor Eurovision har blivit.

Ett annat alternativ är att EBU:s referensgrupp, genom budgivning, bestämmer en värdnation för 2021 innan 2020 års final är korad. På samma sätt görs även i Junior Eurovision (antingen att värdlandet utses före eller efter finalen). Detta gör såklart att spänningen för 2020 års tävling minskar eftersom att det då inte spelar någon roll vem som vinner. Är vinnarlandet inte arrangörsland får de bara äran men inte värdskapet. Det handlar även i detta case att ge mer tid för 2021 års värdland att börja skapa förutsättningar för en produktion så att den blir lika lång som andra länder har haft.

 

3. Hela tävlingen hålls online…

…vilket gör att den kan sändas i maj som planerat men att ingen, varken artister, delegationer och publik, är på plats i Ahoy Rotterdam. Istället får man sända respektive program digitalt och antingen bara visa upp respektive lands musikvideo eller ha livespelning från respektive land, vilka sedan publiken och jurygrupperna får använda att rösta på. Förvisso blir detta ett mycket tråkigare sätt att hålla tävlingen på, men det skulle kunna vara ett alternativ.

 

4. Worst case scenario: EBU ställer in tävlingen 2020…

…och låter antingen Nederländerna behålla sitt värdskap till 2021 eller så utser de en ny värdnation via budgivning. Eventuellt behålls de 41 tävlingsbidragen som valts ut 2020 eller så annulleras även dem för att ingen vinnare koras. Detta scenario är som sagt worst case och är högst troligt inte EBU:s förstahandsval. Men om alla andra alternativ är utraderade är nog detta scenario det enda kvarstående möjliga.

 


 

Kommentera