Eurovision 2019: Så här funkar omröstningen i semifinalerna

EUROVISION 2019 – REGLER. Snart är det dags att börja rösta i Eurovision 2019, men innan dess kan det vara värt att ta reda på vilka regler som gäller i den här tävlingen. Självklart ordnar vi fram en sammanfattning till er!

 

Grundläggande fakta

Eurovision 2019 avgörs genom två semifinaler och en final. I år är det 41 länder som deltar i tävlingen, varav 35 av dem måste kvala genom semifinalerna för att nå finalen. De resterande länderna (Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland samt värdlandet Israel) är redan klara för finalen. Vi återkommer lite längre ned varför de är direktkvalificerade.

I den första semifinalen tävlar 17 länder och i den andra semifinalen tävlar 18 länder. I respektive semifinal är det endast de tävlande länderna samt tre extraröstande (direktkvalificerade) länder som får vara med och påverka röstningen i den semin. För att exemplifiera så tävlar Sverige i semifinal 2, vilket gör att Sverige får inte rösta i semi 1.

Resultatet i såväl semifinalerna som i finalen bygger på 50 procent juryröstning och 50 procent tittarröstning i varje land. Var och en, juryn och tittarna/radiolyssnarna osv., rankar bidragen från första till näst sista plats (till sista plats om man inte tävlar, eller i semifinalerna om man är direktkvalificerad) och delar sedan ut poäng enligt en poängskala. Juryns respektive tittarnas vinnare får 12 poäng, tvåan 10 poäng, trean 8 poäng osv. nedåt 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Resterande bidrag får noll poäng. Varje land som röstar delar alltså ut dubbla skalor vilket gör 58×2 poäng.

Med det sagt kommer vi nu in på mer detaljer kring hur själva röstningen går till. Varsågoda!

 

Juryns sammansättning och ranking

Varje lands nationella jurygrupp består av fem personer inklusive en ordförande. För att få vara med i en jury krävs att man är minst 16 år gammal, är medborgare i det land man röstar för, att man inte har något som helst samröre med något lands artist eller bidrag (gäller både sitt eget lands bidrag men även andra länders bidrag), att man arbetar med eller inom landets musikbransch och att man inte har suttit med i juryn i Eurovision 2017 och/eller 2018. Juryn ska också ha en bredd i bakgrunder både när det kommer till kön, ålder och yrke med mera.

Under sändningarna kommer varje lands jurymedlemmar att enskilt ranka sina bidrag från första till näst sista (eller sista) plats. I semifinal 1 gäller ranking plats 1-16 (för tävlingsländerna) och 1-17 (för extraröstande Frankrike, Israel och Spanien). I semifinal 2 gäller ranking plats 1-17 (för tävlingsländerna) och 1-18 (för direktkvalificerade Italien, Storbritannien och Tyskland). När alla jurymedlemmarna har röstat klart sammanställs deras enskilda rankingarna och en totalranking framkommer, vilket också blir juryns resultat för det landets slutranking. Deras vinnare får 12 poäng, tvåan 10 poäng, trean 8 poäng osv. nedåt på skalan 7-1 poäng.

För att säkerställa att juryn gör sitt jobb enligt regelverket övervakas varje jurygrupp av en oberoende observatör. EBU har även rätt att sätta in ytterligare observatörer för övervakning av juryns arbete. Varje jurymedlem får även skriva på en försäkran till EBU med löfte om att rösta enligt reglerna. Om ett lands jurygrupp bryter mot reglerna har EBU rätt att diskvalificera enskilda jurymedlemmars eller i värsta fall hela juryns resultat.

Jurygrupperna röstar alltid på genrepet kvällen före direktsändning. Således kommer jurygrupperna i semi 1 rösta måndagen den 13:e maj och jurygrupperna i semi 2 röstar onsdagen den 15:e maj.

 

Tittarnas ranking

Under direktsändningarna av första och andra semin kommer tv-tittare och radiolyssnare i de länder som tävlar ha möjlighet att rösta på sina favoritbidrag. Som tidigare nämnt är omröstningen bara öppen för länder som tävlar i den aktuella semifinalen. För Sveriges del innebär det att man kan bara rösta i den andra semifinalen, men om du befinner dig i något av tävlingsländerna i fösta semifinalen så kan du rösta då med, men bara på det lokala numret i det landet.

Telefonslussarna öppnas först efter att alla bidrag har framförts och är sedan öppen i ca 15 minuter (ibland något längre beroende på). Under den tiden har man alltså rätt att ringa och/eller SMS-rösta (eller rösta genom Eurovisionens app) upp till 20 gånger från en och samma telefon.

När telefonslussen sedan stängs sammanställs rösterna i varje röstningsberättigat land, och där antalet inkomna röster till varje land omvandlas till rankingar (precis som det är för jurygrupperna). Det vill säga, tittarnas vinnare får ranking 1, tvåan ranking 2 osv. nedåt till landet som tittarna i det landet satt sist. För första semin är det sista ranking 16 (för tävlingsland) eller 17 (för extraröstande land) och för andra semin är sista ranking 17 (för tävlingsland) eller 18 (för extraröstande land).

En tittargrupps vinnare får 12 poäng, tvåan 10 poäng, trean 8 poäng osv. nedåt 7-1 poäng. Resterande ges noll poäng oavsett ranking.

 

Juryns och tittarnas poäng adderas

När både de röstningsberättigade ländernas jurygrupperna och tv-tittarna röstat klart och alla rankingar är genomgångna av EBU:s personal adderas poängen samman. Eftersom att både varje lands jury respektive tv-tittare delar ut varsin skala av poäng till bidragen kommer dubbelt så mycket poäng att delas ut. Det gör också att både jury och tv-tittare har lika makt att påverka och avgöra tävlingen!

Juryernas och tv-tittarnas poäng adderas således samman och de tio bidrag som fått högst totalpoäng i respektive semifinal tar sig vidare till finalen. Övriga bidrag som placerar sig på plats 11-17/18 åker ut.

Notera att programledarna för showen kommer att ropa upp finalisterna utan inbördes ordning, och detta för att inte påverka publiken eller juryn i vem som fick flest respektive minst totalpoäng bland de länder som röstats vidare. Först dagarna efter finalen ägt rum kommer alla enskilda resultat offentliggöras av EBU.

 

Presskonferens och lottning

Så snart som den första respektive andra semifinalen är avklarad kommer det att hållas en presskonferens med vinnarna från den semifinalen. De kommer att få frågor från den ackrediterade presskåren och därefter får de dra lott om de ska tävla i finalens första eller andra halva. Första halvan innebär ett startnummer mellan 1-13 och andra halvan innebär startnummer mellan 15-26. Värdlandet Israel har redan, genom lottning, fått sitt startnummer som är nr 14.

När andra semifinalens finalklara länder har gjort sin lottning är finalstartfältet komplett och då kommer tävlingsproducenterna sätta startordningen för finalen. Innan den offentliggörs kommer den att behöva godkännas av EBU:s högste chef och ordförande i EBU:s referensgrupp. Startordningen är beräknad att presenteras under natten mot fredagen den 17:e maj.

 

Så här ser alltså upplägget ut för semifinalerna. I nästa del tar vi upp hur upplägget ser ut för finalen!

Kommentera gärna om du har några frågor eller funderingar!

 


 

Kommentera