antagningen

På den här sidan samlar vi länkar till 2018 års tävlingsländers egna antagningar, dvs. info om var man kan skicka in bidrag.

Viktigt att tänka på: Ditt/dina bidrag måste dels uppfylla EBU:s krav gällande bl.a. låtlängd, tidigast publiceringsdatum, artistens ålder och vissa regler kring framförandet samt regelverket som det landet du skickar bidragen till ställer.

 

Aktuella antagningar

Just nu kan du skicka in bidrag till följande länder (inom parentes anges datumet då antagningen stänger):

 

Kommande antagningar

Andra länder som ännu inte öppnat sina antagningar (inom parentes anges datumet då antagningen öppnar):

 

 

Aktuella antagningar

ESC-Panelen reserverar sig för eventuella förändringar i de uppgifter som anges här nedanför. Vänligen dubbelkolla uppgifter med aktuellt TV-bolag vid osäkerhet. Antagningarna presenteras i första hand enligt datumordning för sista datum att skicka in bidrag och i andra hand efter bokstavsordning.

 

 

Malta (antagningen stänger 1 september)

Malta kommer att anordna en nationell uttagning till ESC 2018 som mynnar ut i en finalkväll i januari 2018. Deadline att skicka in bidrag till denna antagning är satt till den 1 september 2017.

För andra året i rad har TV-bolaget PBS beslutat att det blir bara en enda finalkväll som kommer att utse vilken artist med tillhörande bidrag Malta ska skicka till ESC 2018 i Portugal. Även i år utses bidragen genom en nationell antagning, men en nyhet för denna gång är att bidragen skickas in online via www.tvm.com.mt istället per post. Vill du skicka in bidrag till Malta ska du läsa igenom reglerna som följer.

Processen att välja ut artist och bidrag ser ut som följer: efter att antagningen stängt den 1 september 2017 kommer en jury att lyssna igenom alla inskickade låtar och välja ut max 60 av dessa som går vidare i processen. Efter första gallringen görs en andra gallring av en lokal och internationell jury som får gallra bort halva startfältet, dvs. de väljer ut ca 30 bidrag. Slutligen görs en avslutande gallring där den lokala och internationella juryns bidrag blir ca 16 bidrag som slutligen får tävla i den nationella finalen. Observera att andelen bidrag kan komma att bli fler/färre i gallringarna beroende på olika omständigheter. PBS har nämligen rätt att lägga till wildcards i finalstartfältet.

PBS har beräknat att kunna presentera finalisterna i oktober 2017. Något mer exakt datum finns dock inte.

 

Antagningen – några saker att tänka på

Vid antagningen ska du/ni skicka med följande saker:

 1. Låttexten (i wordformat, dokumentet ska vara döpt till låttiteln).
 2. En mp3-version av låtens musik tillsammans med huvudsånginsatserna. Filen ska vara döpt till låttiteln.
 3. En mp3-version av låtens musik tillsammans med körsången. Filen ska vara döpt till låttiteln.
 4. Informationsblad om artisten/erna/gruppen, samt påskrift att denne/dessa skriver under att den/de godkänner regelverket.
 5. Informationsblad om textförfattaren/na, samt påskrift att denne/dessa skriver under att den/de godkänner regelverket.
 6. Informationsblad om kompositören/erna, samt påskrift att denne/dessa skriver under att den/de godkänner regelverket.

Informationsbladen finns att hämta i regelverket som vi länkar till här nedanför.

Vänligen notera att TVM/PBS tar ut en avgift om 150 euro per inskickat bidrag. Denna summa återbetalas inte (oavsett om ditt bidrag kommer med i tävlingen eller ej).

 

Regelverket

Hela regelverket för uttagningen går att hitta här, men nedan presenteras några av de regler som är viktiga att komma ihåg:

 

– Tävlingsbidrag som skickas in måste vara nyskrivna originalverk som aldrig tidigare har publicerats offentligt. De får i vartfall inte varit kommersiellt publicerade före 1 november 2017 (notera att detta datum är senarelagt jämfört med vad EBU kräver).

– Ett tävlingsbidrag får vara som längst 3 minuter långt.

– För att få tävla som artist i Maltas uttagning måste du inneha maltesiskt medborgarskap eller dubbelt medborgarskap, varav ett ska vara  maltesiskt. Om ni tävlar som en grupp (fler än två personer) måste minst huvudsångaren/sångerskan inneha maltesiskt medborgarskap.

– Den enda artist som inte får ställa upp 2018 är Claudia Faniello, som representerade Malta i ESC 2017.

– För textförfattare/kompositörer finns ingen nationsbunden regel, utan vem som helst får skicka in bidrag till Maltas uttagning 2018.

– Det går bra att skicka in flera bidrag för samma artist. Dock, om artisten tar sig vidare till finalstartfältet med fler än ett bidrag kommer denne bara få tävla med det ena bidraget.

– Den tävlande artisten/de tävlande artisterna måste vara minst 16 år gamla för att få tävla. Detta gäller att ha fyllt 16 år senast 1 maj 2018.

– Alla artister som tävlar i finalen kommer att framträda med förinspelad musik. Dock måste alla sånginsatser, både huvudsång och körsång, framföras live.

– Max 6 personer per framträdande.

– Finalisterna som slutligen väljs ut måste följa PBS’ regler och får t.ex. inte göra egen marknadsföring för tredje part eller använda sig av egen personal för t.ex. smink, hårvård och kläder.

– Den vinnande artisten/gruppen som tv-tittarna röstar fram i livesändningen i januari 2018 kommer att bli Maltas ESC-representant i Portugal 2018. Artisten/gruppen kommer därför behöva skriva kontrakt med PBS att man godkänner detta, samt att PBS får rätten att använda bidraget i Eurovisionen och i olika sammanhang som t.ex. radio, TV, DVD:er etc. Vinnarartisten/gruppen måste även godkänna att man är kontrakterade till PBS från dess att nationella finalen är avslutad till Eurovisionen i Portugal är avslutad, vilket innebär att man under den perioden inte kan anta andra uppdrag eller jobba med t.ex. kommersiella aktörer. Det är PBS’ uppdrag att sköta den rollen.

– PBS äger rätten att ändra reglerna och att diskvalificera artister, bidrag och låtskrivare som bryter mot regelverket.

 

 

Norge (antagningen stänger 10 september)

Norge kommer att utse sin artist och sitt tävlingsbidrag till ESC 2018 genom Norsk Melodi Grand Prix 2018. Deadline att skicka in bidrag till denna antagning är satt till den 10 september 2017.

En än gång kommer Norges ESC-representant att koras genom Norsk Melodi Grand Prix. Exakt hur omfattande 2018 års uttagning kommer att bli är oklart, så det får vi återkomma om när besked ges. Enligt NRK kommer urvalet att göras senhösten 2017. De bidrag som väljs ut kan både komma från antagningen men också från specialinbjudningar.

 

Antagningen

Vill du skicka in tävlingsbidrag till Norge så görs det online via denna länk.

Vid antagningen ska du uppge information om låtens titel, vem/vilka som gjort text respektive musik, samt lämna en kortare beskrivning om låten. Det ska även uppges kontaktuppgifter till en av er. En mp3- eller mp4-version av tävlingsbidraget ska bifogas tillsammans med låtens text (som ska vara i rtf-, doc-, eller pdf-format). Det finns avslutningsvis plats för att lämna ytterligare information till NRK.

 

Regelverket

Här kommer några saker att tänka på:

 

– Vem som helst i världen får skicka in tävlingsbidrag till NMGP 2018.

– Tävlingsbidragen måste vara nyskrivna originalverk som aldrig tidigare har publicerats offentligt.

– Ett tävlingsbidrag får inte vara längre än 3 minuter.

– För att vara tävlande artist måste du vara minst 16 år gammal (senast i maj 2018).

– I dagsläget behöver inte låtarna vara 100% perfekta, utan det räcker med en demoversion i nuläget. Skulle dock ditt/ert bidrag bli uttagen att tävla i NMGP 2018 måste du/ni göra en fullständig version som NRK vill ha del av.

– NRK äger rätten att ändra reglerna och att diskvalificera artister, bidrag och låtskrivare som bryter mot regelverket.

 

 

Danmark (antagningen stänger 15 september)

Danmark kommer att utse artist och bidrag till ESC 2018 genom Dansk Melodi Grand Prix 2018. Bidragen till uttagningen utses som tidigare genom en nationell antagning. Denna antagning pågår till och med den 15 september 2017.

Ett par nyheter är att vänta i 2018 års danska ESC-uttagning. Bland annat att den deadline som är uppsatt inte är en absolut deadline, därför bidrag som inkommer senare än den 15 september i år kan ändå komma med i 2018 års DMGP, och om de inte gör det så kan de vara aktuella för 2019 års omgång. Dock är det ändå bra att skicka in bidrag före deadline för att ha störst chans att komma med.

En annan nyhet är att TV-bolaget DR nu endast kommer att acceptera bidrag som gjorts professionellt i musikstudio. Detta gör dock inte att s.k. amatörmusiker inte får tävla, de kan skicka in bidrag i samarbete med personer som haft musik utgiven sedan tidigare. En ytterligare tanke som DR delar med sig är att redan i skapandestadiet bör låtskrivarna tänka på det visuella framträdandet på scenen.

Bidragen kommer sedan att väljas ut av en urvalsjury. Exakt hur många bidrag som tas ut till tävlan är inte känt. Fram till juryns val är avslutad och de uttagna bidragens upphovspersoner har kontaktats och kontrakterats kommer inga uppgifter lämnas ut.

 

Antagningen

Bidrag skickas endast in via DR:s hemsida. Så vill du skicka in bidrag till Dansk Melodi Grand Prix så gör du det via denna länk.

Viktigt är att du/ni som skickar in bidrag accepterar att om ert bidrag blir uttagen att tävla i DMGP så måste du/ni acceptera EBU:s regelverk. Detta gäller förutom låtskrivare även artister och dess ev. skivbolagsföreträdare.

Du/ni måste även godkänna att DR och EBU kommer att äga rätten till det vinnande tävlingsbidraget, i den form det än blir. Ta kontakt med DR personligen om du/ni undrar vad detta innebär i praktiken.

 

Regelverket

Hela regelverket (på engelska) finns att läsa här. För kännedom kommer några saker att tänka på:

 

– För att få skicka in bidrag måste man minst en person i teamet (antingen kompositören, textförfattaren eller artisten) vara dansk medborgare alternativt ha “starka relationer” till Danmark. Med det senare menas att bo/ha bott i Danmark under ett antal år, vara gift/sambo med en dansk medborgare etc. Danska medborgare på Färöarna och Grönland har också rätt att skicka in bidrag och tävla. De enda som inte får skicka in bidrag är personer som är anställda vid DR och även dess närmaste familjer.

– Tävlingsbidrag måste vara nyskrivna originalverk som aldrig tidigare offentliggjorts på någon som helst plattform (digital som analog).

– Det är okej att skicka in flera bidrag till tävlingen (finns ingen maxgräns).

– Tävlingsbidrag får inte innehålla svordomar eller olika statesments som politiska eller kommersiella uttalanden.

– DR kommer att i samråd med respektive uttagets bidrags låtskrivare välja ut de tävlande artisterna. Vid eventuell tvist är det DR:s val som gäller.

– Som artist måste man vara minst 16 år gammal för att få delta. Detta gäller för sändningsdatumet (oklart om det gäller DMGP:s eller ESC:s sändningsdatum).

– Varje framträdande får max ha 6 personer på scenen – detta inkluderar sångare, körsångare och dansare. All sång framförs live till förinspelad musik.

– DR äger rätten till själva sändningen av Dansk Melodi Grand Prix, vilket innebär rätten att bestämma produktionen av tv-showen och av låtarna. Det gäller t.ex. ljussättning, ljud, koreografi, rekvisita, styling och marknadsföring.

– Det är inte tillåtet att ha personlig marknadsföring under tävlingens gång, ej heller att släppa tävlingsbidragen innan DR:s godkännande.

– Vinnarartisten i finalen av Dansk Melodi Grand Prix 2018 är inte självskriven att representera Danmark, utan detta val görs i samråd med vinnarbidragets upphovsperson/er. Dock, om vinnaren får åka till Portugal och representera Danmark i ESC 2018 ska denne göra sig tillgänglig för att skriva på ytterligare förbindelser att t.ex. delta i ESC 2018.

– DR äger rätten till dessa regler och har därför rätt att diskvalificera artister och låtskrivare som ev. bryter mot dessa.

 

 

 

Frankrike (oklart när antagningen stänger)

Frankrike håller en antagning igång för intresserade låtskrivare och kompositörer världen över att skicka in bidrag till den franska ESC-uttagningen 2018. Dock är det oklart till vilken slags uttagning man skickar in bidrag till eller hur länge denna antagning hålls öppen.

Bidrag till den franska antagningen skickas in via denna länk. Mer info om vad som väntar kommer troligen under sommaren/hösten.

 

Regelverket

Några saker att tänka på:

 

– Tävlingsbidraget måste vara ett nyskrivet originalverk som ej får ha publicerats offentligt före den 1 september 2017.

– Tävlingsbidraget får ej heller ha använts/användas i kommersiella sammanhang eller ha publicerats/får publiceras i sociala medier.

– Tävlingsbidraget måste framföras till 70 procent på franska. Övriga 30 procent kan vara franska eller andra språk.

– France 2 har satt en regel om max 4 personer som får ha gjort bidragets text och musik.

– Textförfattaren/na och kompositören/erna måste vara registrerade/måste registrera sig hos SACEM för att få skicka in bidrag.

– Max 6 tävlande per scenframträdande. All sång måste framföras live.

 

 

Antagningar som ej har startat än

ESC-Panelen reserverar sig för eventuella förändringar i de uppgifter som anges här nedanför. Vänligen dubbelkolla uppgifter med aktuellt TV-bolag vid osäkerhet. Antagningarna presenteras i första hand enligt datumordning för sista datum att skicka in bidrag och i andra hand efter bokstavsordning.

 

Schweiz (antagningen öppnar 1 september)

Schweiz kommer återigen att hålla en gemensam antagning för sina nationella TV-bolag som den 4 februari 2018 mynnar ut i en nationell final som utser Schweiz’ representant i ESC 2018 i Portugal. TV-bolaget SRG SSR har gjort vissa förändringar i sitt tävlingsupplägg denna gång.

I år förändras reglerna något för antagningen, bland annat att textförfattare och kompositörer från Schweiz ges s.k. förtur att få igenom bidrag. Dock är antagningen fortfarande öppen internationellt. En annan spännande regel är att internationella jurygrupper kommer att finnas med i avgörandet i nationella finalen.

Schweiz’ nationella final kommer att hållas i Zürich den 4:e februari 2018, där tv-tittarna och en eller flera internationella jurygrupp/er kommer att avgöra vem Schweiz ska skicka till ESC 2018 i Portugal.

 

Antagningen

Antagningen till Schweiz kommer i övrigt se ut som den gjorde för ett år sedan, dvs. att istället för att de fyra nationella TV-bolagen i landet har egna uttagningar så blir det en enda gemensam antagning. Efter att antagningen är stängd kommer en jury bestående av musikproffs, medieprofiler, Eurovisionfans och musikälskare i Schweiz granska de inkomna bidragen och välja ut ett antal bidrag* som får tävla i den nationella finalen i februari. SRG SSR har möjlighet att välja ut s.k. wildcards till finalen, men det är inte något obligatoriskt. Juryn kommer att bestå av ca 20 personer som alla representeras av de olika språken i Schweiz. Juryn kommer att tillsättas av SRG SSR själva. Någon gång i oktober/november kommer finalisterna att kontrakteras. När finalisterna presenteras är dock oklart, men räkna att det kommer att ske från november och framåt.

Du/ni kan skicka in bidrag till Schweiz’ uttagning mellan den 1:a och 22:a september 2017. Bidrag kan endast skickas in online. Vi länkar till antagningen så snart den är igång.

* Definitionen av “ett antal bidrag” är att SRG SSR inte vet exakt hur många bidrag juryn slutligen väljer ut eller om ev. wildcards tillsätts. Ifjol (läs 2017) valdes 6 bidrag ut till finalen.

 

Regelverket

Regelverket går att ladda ned här (på tyska, franska, italienska, rätoromanska och engelska). Några saker att tänka på är:

 

– SRG SSR (gemensamma nationella TV-bolaget i Schweiz) söker efter en modern låt med ett tydligt budskap som kan slå stort och internationellt.

– Tävlingsbidrag måste vara nyskrivna originalverk (ej plagiatbidrag) som aldrig tidigare offentliggjorts på någon plattform, vare sig digitalt eller analogt. Detta gäller före 1 september 2017.

– Låtskrivare/na till det vinnande tävlingsbidraget måste godkänna att rättigheterna till bidraget kommer delvis att ägas av SRG SSR för olika Eurovisionsyften.

– Vem som helst i världen kan skicka in bidrag. Undantag är satt till kommersiella och religiösa organisationer som inte välkomnas i tävlingen.

– Personer som är bosatta i Schweiz kommer att få förtur i kön. Detta gäller både de som gör text och musik, men även artisterna. Dock hindrar inte detta att personer med andra nationaliteter skickar in bidrag, men bara så att du/ni är medvetna om detta. OBS! Det går inte att dra tillbaka inskickade bidrag.

– Ett tävlingsbidrag får vara max 3 minuter långt. Någon gräns för hur kort ett bidrag får vara finns ej.

– Helt instrumentala bidrag godkänns ej. Sång måste förekomma i viss mån.

– Man får sjunga på vilket språk som helst.

– Inga tävlingsbidrag får innehålla kommersiella, religiösa, rasistiska eller brottsliga uppmaningar.

– En nyhet för i år är att det är välkommet att skicka in demobidrag till tävlingen, dvs. låtar som saknar färdigt val av artist. SRG SSR kommer nämligen att testa bidrag med olika artister för att rätt låt får rätt artist. Om ett s.k. demobidrag blir uttaget ska den som sjunger på demon vara beredd att ställa upp – om SRG SSR så önskar.

– Tävlande artist måste vara minst 16 år gammal (senast 1 maj 2018).

– Max 6 personer tillåts per framträdande. Detta gäller både huvudsång, körsång och dansare.

– Om du/ni som artist/er blir uttagna att tävla i den nationella finalen kommer du/ni behöva kontrakteras med SRG SSR om att du/ni förbinder dig/er att tävla i den finalen. Om din/er låt vinner finalen kommer du/ni behöva kontrakteras igen med SRG SSR att du/ni har för avsikt att tävla för Schweiz i Eurovision Song Contest 2018 i Portugal. För att få ställa upp som artist måste du/ni även godkänna Schweiz’ och EBU:s regelverk.

– SRG SSR har rätten att diskvalificera låtskrivare och artister som bryter mot tävlingsreglerna.

 

 

Sverige (antagningen öppnar 1 september)

Sverige kommer att utse artist och bidrag till ESC 2018 genom Melodifestivalen 2018. Som vanligt blir det 28 bidrag som tas ut till tävlan genom två antagningar: en nationell och en av SVT själva. Den nationella antagningen öppnar 1 september 2017.

För 17:e året i rad kommer det att vara fler program av Melodifestivalen än bara en final. Exakta andelen deltävlingar är dock inte utskrivet, men eftersom SVT har för avsikt att 28 bidrag ska tävla så är det högst troligt att det blir fortsatt fyra deltävlingar. Vid den nationella antagningen kommer det även denna gång finnas två antagningar öppna: en för låtskrivare som har givit ut musik sedan tidigare (Ordinarie tävling) och en för låtskrivare som aldrig givit ut musik förut (Allmänhetens tävling). Oavsett vilken antagning du skickar till måste du/ni som skickar bidrag godkänna följande:

 

– För Ordinarie tävling: Minst en av upphovspersonerna i ett team ska ha givit eller ger ut musik kommersiellt t.ex. genom skivbolag eller musikförlag (eller kommer att göra det före 1 oktober 2017).

– För allmänhetens tävling: Upphovspersonerna ska aldrig tidigare ha givit ut musik kommersiellt genom t.ex. skivbolag eller musikförlag och kommer ej heller ha gjort detta före 1 oktober 2017.

 

Antagningarna för Ordinarie tävling och Allmänhetens tävling öppnas fredagen den 1 september och stänger måndagen den 18 september. Endast uppladdning via svt.se/melodifestivalen godkänns. Efter att den nationella antagningen har avslutats kommer en urvalsjury att få välja ut sin del av startfältet (14 bidrag) och därefter väljer SVT ut sin halva (14 bidrag). I SVT:s halva ingår att ta fram ett tävlingsbidrag till den artist/grupp som blir joker från musiktävlingen SR-tävlingen P4 Nästa 2017. Hela startfältet kommer högst troligt att presenteras under senhösten 2017.

 

Regelverket

SVT har släppt regelverket för tävlingen som du hittar här. Dock några saker att tänka på:

– Personer som är senast den 1 september 2017 är folkbokförda i Sverige har rätt att skicka in tävlingsbidrag till Melodifestivalen 2018. Undantag gäller anställda vid Sveriges Television.

– Utländska låtskrivare är välkomna så länge de samarbetar med minst en svensk medborgare.

– SVT har som målsättning att minst halva startfältet ska bestå av bidrag enbart skrivna av kvinnor eller av både kvinnor och män (så att det inte bara är män som får med tävlingsbidrag).

– Språkvalet är valfritt, men cirka 10 av tävlingens 28 bidrag kommer att ges plats för bidrag som framförs på svenska. Siffran är inte statisk utan kan justeras både uppåt och nedåt. Det går bra att skicka in samma låt med olika språkversioner.

– Tävlingsbidragen som skickas in och som väljs ut ska vara nyskrivna originalverk som aldrig tidigare offentliggjorts. Låtarna får först framföras offentligt i deltävling, eller när SVT meddelar annat.

– Ett tävlingsbidrag måste vara minst 2 minuter långt men max 3 minuter. I demostadiet kan låtarna vara längre eller kortare, men om låten blir uttagen måste den kunna arrangeras om till tävlingen. Det är inte tillåtet med bara instrumentala låtar – sång måste förekomma i någon form.

– SVT har förturen att välja artist till respektive bidrag, men detta görs i första hand i samråd med upphovspersonerna till bidraget. Dock ska demoartisten vara beredd att ställa upp som artist i tävlingen, men denne har heller ingen förtur att få tävla om SVT säger nej.

– Som artist måste man vara minst 16 år gammal före maj 2018 för att få delta.

– På scenen får maximalt 8 personer befinna sig (räknat per framträdande). Förinspelad körsång är tillåten, dock tillåts inte huvudsångaren/na att sjunga in körsång. All huvudsång måste sjungas live.

– Om ditt tävlingsbidrag vinner Melodifestivalen 2018 måste det kunna, om så krävs, arrangeras om så att det passar att framföras i Eurovision Song Contest 2018. Om det innehåller fler än 6 personer på scenen och har förinspelad körsång måste en alternativ version finnas som kan användas.

– SVT har rätt att diskvalificera artister, bidrag och upphovspersoner som bryter mot regelverket. SVT har även rätt att ändra i sitt regelverk.

 

 

  Bookmark and Share Tillbaka till toppen

3 kommentarer

 1. Lars E. Carlsson skriver:

  Hej!
  Jag har provat att skicka låtar till Tjeckiens emailadress men den fungerar inte. Är det flera som har samma erfarenhet som jag?

 2. ESC-Panelen skriver:

  Hej Lars

  Prova igen: esc2017@ceskatelevize.cz

  Det fanns med ett punkt-tecken efter adressen. Kan det ha varit det som gjorde att mailet inte gick fram?

  Lycka till

 3. Lars E. Carlsson skriver:

  Hej!
  Nu verkar adressen att fungera som den ska.
  Mvh
  Lars E.


Kommentera

 
 

 

Fyll i koden i rutan nedanför för att kunna skicka iväg din kommentar: